खास असते लग्नाचे पहिले वर्ष

* पारूल भटनागर

असे म्हणतात की, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन म्हणजेच कुठल्याही क्षेत्रात कुठल्याही संबंधांत कुठल्याही वळणावर जो पहिला अनुभव, सुरुवातीचे वागणे असते तेच आपला प्रभाव पाडते, भविष्याला योग्य आकार देते. अशाच प्रकारे व्यावहारिक जीवनातही पहिले वर्ष आपल्या वैवाहिक जीवनात आपल्या वर्तणुकीचा पहिला प्रभाव, पहिला ठसा उमटवणारे ठरते.

आपण जर या वर्षात आपला चांगला प्रभाव पाडू शकलो तर आपल्या वैवाहिक जीवनातील आपला प्रभाव कायमच संस्मरणीय ठरेल. लग्नाचे पहिले वर्ष कशा प्रकारे जीवनाला सुखी किंवा दु:खी बनवू शकते, हे आम्ही तुम्हाला सांगतो.

सर्वात आधी नव्याने लग्न झालेले जोडपे आपल्या लग्नाला ३ भागांत विभागून  हे जाणून घेऊ शकतो की, त्यांचे वैवाहिक जीवन कशा प्रकारचे आहे. ज्यामुळे त्याला हे समजून घेणे सोपे होईल की, त्याचे भविष्यातले वैवाहिक जीवन कसे असेल.

चांगले लग्न (सुखी वैवाहिक जीवन)

या लग्नाचा संबंध त्या लग्नाशी आहे जिथे पतीपत्नी आपले वैवाहिक जीवन आनंदाने जगतात. प्रत्येक वळणावर, प्रत्येक क्षणी एकमेकांना समजून घेवून संसार करण्यासोबतच दोन्ही कुटुंबांमध्येही चांगला ताळमेळ ठेवतात. एखाद्या गोष्टीवरून दोघांमध्ये बिनसले तरी त्याकडे अशा प्रकारे डोळे झाक करतात जसे काही घडलेच नाही.

अशा वागण्यामुळे कुटुंबातील वातावरण आनंदी राहण्यासह पतीपत्नी आपल्या वैवाहिक जीवनाची सुरुवात इतक्या चांगल्या प्रकारे करतात की, एकमेकांना आणि कुटुंबाला समजून घेतल्यामुळे पुढे अडचणी येण्याची शक्यता फारच कमी असते, कारण नात्यामध्ये प्रेम, आदर, आपलेपणा, समजूतदारपणा हा सुरुवातीपासूनच असतो. जर तुमच्या नात्यातही हे सर्व असेल तर समजून जा की, तुम्ही सुखी वैवाहिक जीवन जगण्यासोबतच तुमच्या आयुष्यालाही योग्य वाटेवरून घेऊन जात आहात.

कंटाळवाणे लग्न (तडजोडीचे वैवाहिक जीवन)

अशा लग्नात प्रेम, समजूतदारपणाऐवजी फक्त तडजोड असते. कदाचित आवडीचा जोडीदार न मिळाल्यामुळे किंवा आपापसात सामंजस्य नसल्यामुळे अशी तडजोड करावी लागू शकते. काहीही कारण असले तरी यामुळे जोडीदारांना त्यांचे वैवाहिक जीवन तडजोड करूनच जगावे लागते. अशा प्रकारच्या वैवाहिक जीवनात जोडीदारासोबत फिरायला जाणे तर दूरच त्यांना एकमेकांसोबत बोलायलाही आवडत नसते.

जर एकमेकांना समजून घेणेच जमत नसेल तर कुटुंबाला समजून घेणे ही फार दूरची गोष्ट असते. दोघे वैवाहिक जीवनात पहिले पाऊल टाकतात खरे पण, ते स्वत:च तयार केलेल्या या कंटाळवाण्या वैवाहिक जीवनाला क्षणोक्षणी दोष देतात. आपण लग्न केलेच का? याचा त्यांना पश्चात्ताप होत असतो.

वाईट लग्न (नापास, घटस्फोटाच्या उंबरठ्यावर)

असे लग्न म्हणजे पतीपत्नी एकमेकांना समजून घेण्याऐवजी सतत भांडतात, एकमेकांवर, एकमेकांच्या कुटुंबांवर चिखलफेक करतात. एकमेकांवर अश्लील आरोप करतात, प्रसंगी हात उगारायलाही मागेपुढे पाहात नाहीत.

हेही सत्य आहे की, अशा प्रकारची वागणूक वैवाहिक जीवनात काही काळापुरतीच सहन केली जाऊ शकते. पाणी डोक्यावरून जाताच अशी लग्नगाठ हळूहळू कमकुवत होऊन रोजच्या क्लेशांमुळे घटस्फोटापर्यंतची वेळ येते, कारण कमकुवत झालेली लग्नगाठ आयुष्यभर पकडून ठेवणे आईवडिलांना शक्य नसते आणि जोडीदाराला समजावणेही फारच अवघड झालेले असते.

अशा प्रकारचे लग्न एकतर मोडण्याच्या मार्गावर असते किंवा ते मोडते. ते इतरांसाठी लग्नाचे सर्वात वाईट उदाहरण ठरते.

काही अन्य गोष्टीही आहेत ज्यांच्याकडे डोळे झाक करता येणार नाही. जसे की,

नात्यात रोमान्सची कमतरता

लग्नाची पहिली १-२ वर्षे खूपच खास असतात, कारण दोघेही एकमेकांना समजून घेण्यासाठी, एकमेकांच्या सोबतीने वेळ मजेत घालवण्यासाठी बरेच फिरतात. भरपूर रोमान्ससोबत संभोगही केला जातो. त्यामुळे दोघांमध्ये जवळचे नाते निर्माण होण्यासह भावनात्मक रूपातही एकमेकांप्रती ओढ वाढते, पण अनेकदा संभोग तितकासा रंगत नाही जितकी जोडीदाराला अपेक्षा असते.

जिथे आपल्या जोडीदाराकडून पती किंवा पत्नी रोज संभोगाची अपेक्षा ठेवतात तिथे जबरदस्तीने लग्नाचे ओझे वाहणाऱ्या किंवा जेव्हा विवाहबाह्य संबंधांमुळे नात्यात रोमान्स, संभोगाची कमतरता समाधान मिळवून देत नाही तेव्हा एकमेकांपासून दूर राहाणे, एकमेकांना समजून घेण्यात कमी पडणे असे प्रकार घडू लागतात.

प्रगल्भतेचा अभाव हेही कारण

अनेकदा आईवडिलांच्या दबावापुढे माघार घेऊन मुलांना नाईलाजाने लग्न करावे लागते. असेही होऊ शकते की त्यावेळी त्यांचे वय कमी असेल, ते लग्नासाठी तयार नसतील, नात्यांना सांभाळण्याची क्षमता त्यांच्यात निर्माण झालेली नसेल. अशावेळी जबरदस्तीने एखादे नाते लादले गेल्यास पतीपत्नीमध्ये प्रगल्भतेचा अभाव स्पष्टपणे दिसून येतो. यामुळे त्यांची लग्नगाठ तर बांधली जाते, पण ते एकमेकांचा आणि कुटुंबाचाही आदर करू शकत नाहीत. त्यामुळे नाते फुलू शकत नाही आणि कमकुवत नाते मोडण्याच्या मार्गावर उभे राहाते.

विभक्त कुटुंब

नवीन लग्न झालेल्या जोडप्यांबाबत बोलायचे झाल्यास ते आईवडिलांपासून दूर स्वत:चा वेगळा संसार थाटू इच्छितात. त्यांना वाटते की, एकत्र राहिल्यास काम वाढेल शिवाय वादही जास्त होतील. अशावेळी वेगळे राहण्याला भलेही ते समजूतदारपणाचा निर्णय समजत असतील, पण जेव्हा पतीपत्नीमध्ये मतभेद होतात तेव्हा त्यांच्यातील वाद मिटवणारे कोणीही नसते. त्यामुळे आधी नात्यात दुरावा त्यानंतर घटस्फोटापर्यंतची वेळ येते.

नात्यात मान नसणे

कोणत्याही नात्यात जोपर्यंत मान नसतो तोपर्यंत ते नाते मजबूत होऊच शकत नाही. कदाचित तुमच्या दोघांपैकी एकाचे व्यक्तिमत्त्व फारसे बरे नसेल किंवा पत्नी पतीपेक्षा जास्त कमावत असेल तर त्यावेळी विचार न करताच किंवा कुटुंबाची प्रतिष्ठा पाहून लग्न केले जाते, पण नंतर प्रत्येकवेळी टोमणे मारणे, आपल्या मित्रमैत्रिणींना ओळख करून न देणे किंवा जास्तच खोचक शब्दांत बोलले जाते.

हे सर्व काही काळच सुरू राहू शकते, पण जेव्हा नात्यात याची सवय होऊन जाते तेव्हा आदर किंवा मान राखला जात नाही आणि नाते संपण्याच्या मार्गावर येऊन उभे ठाकते.

आईवडिलांवर अवलंबून असणे

लग्न दोन हृदयांचे मिलन असते. प्रत्येक जोडीदाराला असेच वाटते की त्याच्या जोडीदाराने त्याला समजून घ्यावे. त्याच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवावा, त्याच्या पावलावर पाऊल ठेवून चालावे, पण दोघांपैकी एक जेव्हा आपल्या जोडीदारापेक्षा आपल्या आईवडिलांना जास्त महत्त्व देतो, प्रत्येक वेळी हेच ऐकायला मिळते की, माझ्या आईवडिलांनी असे सांगितले, ते असे सांगतात, तुम्हीही त्यांच्याकडून शिकायला हवे तेव्हा सतत असे बोलणे ऐकून चीडचिड होते आणि नंतर मनात दबून राहिलेला राग हळूहळू भांडण आणि एकमेकांपासून दुराव्याच्या रूपात समोर येतो.

नातेवाईकांसोबत ताळमेळ ठेवा

हे खरे आहे की, नवीन कुटुंब बनते तेव्हा नातीही वाढतात. कुटुंबात वेगवेगळया स्वभावाचे लोक असतात. त्या सर्वांसोबत ताळमेळ ठेवणे थोडे अवघड असले तरी अशक्य नसते. अशावेळी गरजेचे आहे की, तुम्ही फक्त तुमच्यापुरतेच मर्यादित राहू नका तर सर्वांशी ताळमेळ ठेवून पुढे जा. नवीन नाती, नवीन लोकांना समजून घेण्यासाठी स्वत:ला आणि इतरांनाही थोडा वेळ द्या.

विश्वास ठेवा

लग्नाचे पहिले वर्ष खूप खास असते. जर या वर्षात एकमेकांना चांगल्या प्रकारे समजून घेतले, एकमेकांवर विश्वास ठेवायला शिकले तर मग पुढील वैवाहिक जीवन खूप चांगले जाईल अशी खात्री होते. असेही होऊ शकते की, सुरुवातीला तुमचा जोडीदार तुमच्यापासून खूप काही गोष्टी लपवत असेल, पण त्याचा अर्थ असा नाही की, तो चुकीचाच असेल.

सुरुवातीपासूनच कामे वाटून घ्या

बऱ्याचदा पतीपत्नीमध्ये भांडणाचे एक कारण घरातील कामकाजही असते, खासकरून तेव्हा जेव्हा दोघेही नोकरीला जाणारे असतील. अशावेळी सुरुवातीपासूनच कामे वाटून घ्या. असे केल्यास कोणावरही भार येणार नाही, शिवाय कामांची वाटणी होण्यासह एकमेकांसोबत बोलायला आणि एकमेकांसोबत चांगला वेळ घालवायला मिळेल. अन्यथा दोघांपैकी एकावर पडलेला कामाचा जास्त ताण चिडचिडेपणाच्या रूपात समोर येऊन वाद आणि दुराव्याचे कारण ठरेल.

आरोप करणे सोडा

तू असे केलेस, तू मला असे बोललास, गमतीतही माझ्याशी असे बोलण्याची तुझी हिंमतच कशी झाली, अशा प्रकारे केलेले आरोप तुम्ही मनाला लावून घेतले आणि छोटयाशा गोष्टींवरही वाद घालू लागलात तर तुमच्या दोघांमध्ये अढी निर्माण होईल आणि भांडण होईल या भीतीने दोघेही एकमेकांना टाळू लागतील.

अशा परिस्थितीत हे गरजेचे असते की, जिथे मन किंवा मत पटत नसेल तिथे गप्प बसावे किंवा प्रेमाने समजावून वाद मिटवण्याचा प्रयत्न करावा.

अशा प्रकारे विवाहित जीवन साजरे करा

*डॉ रेखा व्यास

गेल्या एका जागतिक पुस्तक मेळ्यात पोलंड हा सन्माननीय देश होता. पोलंड पॅव्हेलियनमध्ये हिंदी बोलणारे लोक खूप आकर्षित होत होते. त्याला काही शब्दच आठवले होते असे नाही, तर तो मनापासून अस्खलितपणे हिंदी बोलत होता. त्याचवेळी एस कुमारी याहन्ना यांनी सांगितले की पोलंडमध्ये भारताच्या परंपरा आणि कुटुंबाचा खूप आदर केला जातो. दुसऱ्या महायुद्धात भारताने पोलंडलाही याची ओळख करून दिली. भारताने या महायुद्धात अनाथ झालेल्या 500 मुलांचे संगोपन केले. याबद्दल खूप आदर आहे. पोलिश लोक जेव्हा जेव्हा बलात्कार, भ्रूणहत्या, मोडलेले लग्न किंवा तत्सम कौटुंबिक मूल्यांच्या विघटनाच्या भारतीय बातम्या वाचतात किंवा पाहतात तेव्हा त्यांना खूप वाईट वाटते.

दीर्घ विवाह उत्सव

पोलंडमध्ये 60 च्या दशकापासून विवाहाचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करणाऱ्या जोडप्यांना राष्ट्रपती पदक दिले जाते. हा कार्यक्रम पोलंडच्या राजधानीत आयोजित केला जातो, परंतु पोलंडच्या इतर अनेक शहरांमध्ये या प्रकारच्या कार्यक्रमाची परंपरा आहे.

या निमित्ताने पोलंडच्या राजधानीत खळबळ उडाली आहे. चांदीच्या रंगाच्या मेडलियनवर प्रेमाचे प्रतीक गुंफलेले गुलाब आणि गुलाबी फितीने बांधलेली फुले जोडप्याच्या प्रेमाचे प्रतीक आहेत. रेड कार्पेटवर चालताना या जोडप्याला हा सन्मान मिळाल्याचा अभिमान वाटतो.

इतके दिवस सोपे नाही

अर्धशतक कमी होत नाही. त्यासाठी आपुलकी, आदर, आरोग्य, समर्पण इत्यादी सर्व गुणांची गरज आहे.

जेव्हा आम्ही रिलेशनशिप कौन्सेलर निशा खन्ना यांना विचारले की, प्रत्येक जोडप्याला असे यशस्वी वैवाहिक जीवन जगता यावे यासाठी जोडप्यांमध्ये कसे जुळते? तर यावर ते म्हणाले की मुलांचे संगोपन चांगले पालकत्वाने झाले पाहिजे. ते मुलांना हुशार बनवतात तसेच त्यांना प्रौढ बनवतात. आजकाल प्रत्येकजण स्वतःच्या फायद्यासाठी नाती बांधतो. पूर्वी ही गोष्ट बाहेरच्या लोकांसाठी होती, पण आता ती वैयक्तिक, परस्पर आणि घरगुती संबंधांमध्येही खूप काही करत आहे. त्यामुळे नात्यातील लहानसहान गोष्टींमुळे तणाव, राग, चीड, ब्रेकअप, घटस्फोट आदी प्रकार सर्रास होत आहेत. पूर्वी स्त्रिया दडपल्या जायच्या. ती पतीला देव मानत असे, पण आता बदलत्या मूल्यांमध्ये तिला दाबणे सोपे नाही.

आपल्याकडेही ही परंपरा आहे

लग्नाचा रौप्यमहोत्सव आणि सुवर्णमहोत्सव साजरा करण्याचा ट्रेंड गेल्या काही वर्षांपासून जोर धरू लागला आहे. गुजरातमधील नडियाद येथील एका जोडप्याने सांगितले की, ५२ वर्षांपूर्वी आमचे गावात लग्न झाले. जुन्या चालीरीती पाळायच्या होत्या. पण लग्नाच्या सुवर्णमहोत्सवात आम्ही आमची नवी स्वप्ने पूर्ण केली. लग्नाच्या रिसेप्शनमध्ये आम्ही नवीन जोडप्यांप्रमाणे बसलो आणि भरपूर फोटोज दिले. त्यांनी एकमेकांना पुष्पहारही घातला. दूरचे नातेवाईक आणि मित्र आले. आम्ही उत्साहाने भरून गेलो. नव्या आणि जुन्या पिढीतील भेद पुसला गेला. मात्र येथे अशा घटनांमध्ये वाढती ढोंग सुरू आहे, त्याला आळा घालणे गरजेचे आहे.

कॉर्पोरेट हाऊसमधील एका जोडप्याने सांगितले की, आम्ही आपापसात पुन्हा लग्न केले. भूतकाळात घटस्फोट घेण्याच्या आमच्या चुकीची आम्हाला लाज वाटते. आमचा परस्पर संमतीने घटस्फोट झाला, पण दोघेही बराच काळ लग्नाशिवाय राहिले. एक वेळ अशी आली की ते एकमेकांना मिस करू लागले. आमच्याकडे पैशांची कमतरता नव्हती, घरातील लोकांचा हस्तक्षेप नव्हता, वैयक्तिक नात्यातली दुरवस्था नव्हती, तरीही लहानसहान भांडण, राग, सूड अशा भावना प्रबळ होत्या. मग दोघांनाही वाटायचं की कमावणं हे कोणावर अवलंबून नसतं, मग नतमस्तक होऊन दु:ख का? यामध्ये आपण हे विसरलो आहोत की केवळ कागदी पैसा किंवा सुखाचे साधन सुख देत नाही. मग आम्ही औपचारिकपणे भेटलो, समुपदेशन घेतले आणि पुन्हा लग्न केले. घरच्यांनी खूप काही सांगितलं. आम्ही लग्नाच्या २६व्या वर्षी एक कार्यक्रम केला आणि त्यात आमचे अनुभव सुचवले. इतकंच नाही तर आम्ही आमच्या चुका मान्य केल्या आणि एकमेकांची योग्यताही मनातून सांगितली. जोडप्यांचे अनुभव ऐका.

एक कर्नल सांगतात की आपण आयुष्यात अनेक धोके आणि धोके पाहिले आहेत. 2 युद्धात सीमेवर गेले. त्यामुळे कौटुंबिक आणि जीवनातील आनंदाचे मूल्य अधिक चांगल्या पद्धतीने जाणून घेता आले. माझ्या पत्नीने सुरुवातीच्या काळात माझ्या मुलांना एकट्याने वाढवले. सामाजिक समारंभात मी नेहमीच त्यांचे आभार मानायचे.

त्याची बायको म्हणते की तो उत्सवी आहे. आई वडिलांच्या 50 व्या लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त 50 जोडप्यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. मी 40 वर्षांची झाल्यावर ‘लाइफ बिगिन्स आफ्टर पार्टी’ नावाची पार्टी टाकली. नुकताच त्यांनी आपल्या गावात आणि शेतात ‘साठा सोपा मार्ग’ या शिर्षकाने आपला 60 वा वाढदिवस ग्राम्य शैलीत साजरा केला.

परिपक्वता कालावधी

लग्नाचे सुरुवातीचे दिवस व्यस्तता, अपरिपक्वता आणि वेगवेगळ्या स्वभावांनी भरलेले असतात. पण नंतरचे दिवस बऱ्यापैकी स्थिरावले. सिंघल दाम्पत्य सांगतात की, एके काळी आम्ही आईला रेसिपी विचारून मुंबईत चुलीवर अन्न शिजवायचो. 50 व्या वर्धापनदिनापर्यंत, आमची सर्व मुले स्थायिक झाली होती, म्हणून आम्ही संपूर्ण युरोपमध्ये फिरलो. कूलरसाठीही पैसे कुठे नव्हते?

उन्हाळ्याच्या रात्री चादर ओल्या करून काढायचो. त्यामुळे गरजेच्या वस्तू दान करून जुने दिवस साजरे केले. लग्नाचा 50 वा वर्धापनदिन साजरा केल्याने खरे जीवन काय आहे याची जाणीव झाली. आयुष्यात काय मिळवलं, काय गमावलं. चांगली मेहनत, प्रेमळ साथ, दु:ख, संघर्ष, अंतर इत्यादी आयुष्याला खूप काही देतात. खरे सांगायचे तर, आम्ही या कार्याद्वारे आमच्या जीवनातील आनंदाचे अभिनंदन केले आहे.

तनमनधन समन्वय आवश्यक आहे

वैवाहिक जीवनात वयाबरोबर गरजा आणि भावनाही वेगळा दृष्टिकोन घेतात. एका जोडप्याने सांगितले की, सुरुवातीला खूप भांडण झाले. क्वचितच असे काही असेल ज्यावर आपण भांडण न करता सहमत होऊ शकलो आहोत. एकदा बायको मुलाला रागाने ५ दिवस माझ्याकडे सोडून निघून गेली. मग जेव्हा मी मुलाला वाढवले, तेव्हा माझा अहंकार लपून बसला. अहंकार विसरून मी त्यांच्या घरी गेलो तेव्हा मला दिसले की मी त्यांना सर्व विसरलो आहे. तेव्हापासून आम्हाला वाटले की आम्ही लढणार नाही. तो दिवस आणि आजचा दिवस आहे, मनाच्या प्रेमाशिवाय शरीराच्या प्रेमाचा आनंद मिळत नाही आणि पैशाशिवाय दोन्ही परिस्थिती अपूर्ण आहेत. त्यामुळे मीही घरच्या शांततेत व्यवसाय केला. सुखासाठी पैसाही आवश्यक असतो, पण आनंद पणाला लावून मिळवलेला पैसा निरर्थक वाटतो. हे आम्ही प्रत्येक जोडप्याला समजावून सांगतो. लहान आनंद शोधायला शिकले पाहिजे. मोठ्या आनंदाचा मार्ग मोकळा करण्यात छोट्या गोष्टी प्रभावी भूमिका बजावतात.

इतर देशांमध्येही अशी परंपरा आहे

विवाह संस्था ही सुसंस्कृत समाजाची सर्वात जुनी संस्था आहे, जी सृष्टी आणि जग योग्य प्रकारे चालवते. सामान्यतः आपण चांगले वैवाहिक संबंध हे आपल्या किंवा आशियाई देशांचा वारसा मानतो, परंतु संपूर्ण जग चांगल्या गोष्टींचे, परंपरांचे आणि संस्कारांचे खुल्या मनाने स्वागत करते.

पाश्चात्य देशांतील कौटुंबिक मुळे येथे कमकुवत मानली जातात. मुक्त लैंगिकतेमुळे समाज हा मुक्त आणि उच्छृंखल समाज मानला जातो. पण कौटुंबिक मूल्यांवर त्यांचा विश्वास नाही असे नाही. होय, विवाह पार पाडण्यासाठी कोणताही आग्रह, द्वेष किंवा लादणे आवश्यक नाही किंवा इतर नातेवाईकांकडून इतका हस्तक्षेप नसावा की त्यांच्या इच्छा आणि इच्छांचा विवाहाच्या प्रगतीवर परिणाम व्हावा. 7 पिढ्यांसाठी पैसे जोडून पोट कापून मुलाला मौजमजा करू द्यायची प्रथा नाही, पण तिथेही चांगला विवाह होणे हे कौतुकास्पद मानले जाते. निवडणूक उमेदवाराच्या कौटुंबिक आचरणामुळे त्याची प्रतिमा निर्माण होते. ज्यांना घर चालवता आले नाही, ते देश काय चालवतील, याचा प्रत्यय पावलापावलावर दिसतो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ओबामा पत्नी आणि मुलांसोबत सुट्टी घालवताना दिसत आहेत.

अमेरिकेत लग्नाचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करताना, व्हाईट हाऊस (राष्ट्रपती भवन) मधून जोडप्यांना अभिनंदनाचे संदेश पाठवले जातात. इंग्लंडमध्येही राणीकडून लग्नाला 60 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल अभिनंदन पाठवले जाते.

गरज असल्यास

अर्थात, परदेशातील देशातील प्रथम नागरिक आणि मान्यवरांनी या जोडप्याचे केलेले अभिनंदन पाहावे अशी आमची इच्छा आहे. ते आपल्या देशातही व्हायला हवे. पण राष्ट्रपती हवे असले तरी हे सर्व इतके सोपे नाही, कारण लग्नाची नोंदणी पूर्ण झालेली नाही. अशी अनेक जोडपी आहेत ज्यांना त्यांच्या लग्नाची आणि जन्माची नेमकी तारीख माहित नाही.

रीतसर नोंदणी केल्यास संबंधित विभाग अशा जोडप्यांना आपापल्या शहरात शुभेच्छा देऊ शकतो. त्याचप्रमाणे मृत्यू नोंदणीदेखील मजबूत असावी जेणेकरून योग्य माहिती नसल्यामुळे परिस्थिती गोंधळात पडू नये. त्याचप्रमाणे, निरोगी आणि मोबाइल जीवनदेखील अशा प्रसंगांना अधिक ऊर्जा आणि उत्साहाने भरते, ज्यामध्ये जीवन ओझे आणि वेदनादायक नसते. अन्यथा, बळजबरी किंवा नुसते दिवस त्याला तितका आणि तितका आनंद घेऊ देत नाहीत ज्यासाठी मन तळमळते किंवा उत्साही राहते.

वैवाहिक जीवन आनंदी करण्यासाठी 11 टिप्स

* पूनम मेहता

तुम्हाला तुमच्या नात्याबद्दल अनेकदा काळजी वाटते का? जर होय, तर तुम्हाला याचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. तुमच्या चिंतेचे कारण तुमची स्वतःची वृत्ती किंवा तुमच्या दोघांची केमिस्ट्री असू शकते. अशा परिस्थितीत काही गोष्टी लक्षात ठेवून तुम्ही तुमचे वैवाहिक जीवन सुरळीतपणे चालवू शकता.

  1. संप्रेषण

तुमच्या भावना, विचार, समस्या एकमेकांशी शेअर करा. वर्तमान आणि भविष्याबद्दल बोला. तुमच्या दोघांबद्दल तुमची काय योजना आहे ते इतरांना सांगा. बोलण्यासोबतच ऐकणेही महत्त्वाचे आहे. मौन हादेखील एक संवाद आहे. तुमच्या हावभावात तुमच्या जोडीदाराप्रती प्रेम आणि आदर दाखवा, तसेच स्पर्श करा.

  1. तुमच्या सर्व आशा एकाच गोष्टीवर ठेवू नका

जर तुम्ही तुमच्या जोडीदाराकडून अवास्तव अपेक्षा ठेवत असाल तर तुमची निराशा होईल. जोडीदाराकडून तेवढ्याच अपेक्षा करा, जितक्या तो पूर्ण करू शकतो. तुमची उरलेली आशा इतर पैलूंमध्ये ठेवा. जोडीदाराला जागा द्या. त्याचे चांगले आणि वाईट स्वीकारा.

  1. वाद टाळू नका

निरोगी नातेसंबंधासाठी युक्तिवाद चांगले आहेत. गोष्टी टाळून तीळ तळहात बनते. मनात ठेवलेला गोंधळ वाढवू नका, शब्द टाका. जेव्हा तुमचा जोडीदार तुमच्याशी भांडत असेल तेव्हा गप्प बसू नका किंवा वाईट प्रतिक्रिया देऊ नका. काळजीपूर्वक ऐका आणि फुरसतीने समजून घ्या. भांडण किंवा शिवीगाळ अजिबात करू नका.

  1. वाईट वर्तनाला आव्हान द्या

तुमच्या जोडीदाराच्या वाईट वागण्याने दुखावुन तुमचा स्वाभिमान कधीही गमावू नका. कधीकधी आपल्या जोडीदाराच्या वागण्याने आपल्याला इतका धक्का बसतो की आपल्या वेदना व्यक्त करण्याऐवजी आपण स्वतःला दोषी समजतो किंवा कबूल करतो. तुमचा जोडीदार तुम्हाला शारीरिक/मानसिक दुखावत असला तरी तुम्ही त्याला नकार देत नाही. हे चुकीचे आहे. वाईट वागणूक स्वीकारू नका. यामुळे नात्यात अशी दरी निर्माण होते जी कधीच दुरुस्त होत नाही.

५. एकमेकांना वेळ द्या

एकमेकांसोबत वेळ घालवून आणि दर्जेदार वेळ वाटून प्रेम वाढते. जोडीदारासोबत सहलीचे नियोजन कराल. फुरसतीचा वेळही घरी घालवा. ही वेळ फक्त चांगल्या गोष्टी लक्षात ठेवण्यासाठी ठेवा, यात वियोगाबद्दल बोलू नका. मग बघा, ही वेळ जेव्हा कधी आठवेल तेव्हा बरं वाटेल.

  1. विश्वास आणि आदर

तुम्ही तुमच्या जोडीदाराचा पाय खूप ओढता का? तुला नेहमी त्याच्यावर शंका येते का? तसे असेल तर नाते कधीच चांगले होणार नाही. एकमेकांवर विश्वास ठेवणे नेहमीपेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे. एकमेकांचा आदर करणेदेखील महत्त्वाचे आहे. विश्वास आणि आदर हा कोणत्याही नात्याचा पाया असतो. म्हणून त्यांना मजबूत ठेवा.

  1. गृहीत धरू शकत नाही

लग्न होऊनही टेकेन फॉर ग्रांटेड घेऊ नका. तुमच्या जोडीदाराच्या आवडी-निवडीनुसार जगण्याचा प्रयत्न करत राहा. त्यानुसार स्वतःला साचेबद्ध करण्याचा प्रयत्न करत राहा. ज्याप्रमाणे रोपाला योग्य पद्धतीने सिंचन केल्यावरच ते सशक्त वृक्ष बनते, योग्य काळजी घेतल्यावरच ते फुलते, त्याचप्रमाणे केवळ 2 व्यक्तींनी मिळून वैवाहिक जीवन यशस्वी होऊ शकते.

  1. हे टीमवर्क आहे

पती-पत्नी दोघेही संघ म्हणून काम करतात तेव्हाच आनंदी जीवन जगू शकतात. एकमेकांसोबत जिंकण्याऐवजी एकत्र जिंकणे आवश्यक आहे हे दोघांनाही समजते. सुखी वैवाहिक जीवन हे दोन्ही पक्षांच्या मेहनतीचे फळ आहे.

  1. एकमेकांची काळजी घ्या

जर तुम्ही एकमेकांना जीवनात सर्व गोष्टींपेक्षा वर ठेवले तर सुरक्षिततेची भावना वाढेल. ही भावना नात्याला घट्ट करते. प्रत्येक पती-पत्नीला एकमेकांकडून बिनशर्त प्रेम आणि आदर हवा असतो.

  1. मित्र काळजीपूर्वक निवडा

तुमचे मित्र तुमचे आयुष्य घडवू शकतात किंवा तोडू शकतात. तुमच्या व्यक्तिमत्वावर आणि वागणुकीवर मित्रांचा खूप प्रभाव असतो. त्यामुळे चांगले मित्र निवडा.

  1. बोलण्यावर संयम

वैवाहिक जीवनात अनेक वेळा तुमचे बोलणे तुमचे वैवाहिक जीवन उध्वस्त करते. आपले शब्द व्यंग्य, शिवीगाळ किंवा टीका-टिप्पणीमध्ये वापरू नका, परंतु त्यांची प्रशंसा करा, गोड बोला. तुमचे वैवाहिक जीवन चांगले राहील.

आनंदी वैवाहिक जीवनासाठी या सवयी बदला

* प्रतिनिधी

साधारणपणे मानवी स्वभाव बदलत नाही. पण जेव्हा एखाद्याचे लग्न होते तेव्हा त्याने आपल्या जोडीदाराच्या आनंदासाठी त्याचा स्वभाव बदलला पाहिजे, तरच वैवाहिक जीवनात गोडवा येईल अन्यथा आपले स्वभाव, सवयी आणि वागणुकीबद्दल अडेलतट्टूपणा ठेवल्याने वैवाहिक जीवनात अंतर वाढत जाते.

आपल्यासमोरही ही समस्या येऊ नये यासाठी या सवयी सोडा :

* आपण लग्नाआधी भले जेव्हा झापले किंवा झापली असाल किंवा उठले वा उठली असाल पण लग्नानंतर आपणास आपल्या जोडीदाराच्या झापण्या आणि उठण्याच्या वेळेशी जुळवून घ्यावे लागेल, म्हणजे आपला स्वभाव बदलावा लागेल. रात्री उशिरापर्यंत जागण्याची किंवा रात्र होताच झोपण्याची सवय बदलली पाहिजे.

* आपण लग्नाआधी भलेही कितीही रागीट किंवा जिद्दी स्वभावाचे राहिले वा राहिल्या असाल, परंतु लग्नानंतर आपल्या जोडीदाराच्या आनंदासाठी आपण आपला स्वभाव शांत ठेवला पाहिजे आणि हट्टावर अडून राहण्याची प्रवृत्ती सोडली पाहिजे. जोडीदाराच्या इच्छेचादेखील आदर करावा लागेल.

* लग्नाआधी तुमची खाण्या-पिण्याविषयी सवय कशीही राहिली असेल, पण लग्नानंतर जोडीदाराशी तडजोड करणेच चांगले. तथापि, अन्नाच्या बाबतीत आपली स्वत:ची पसंत किंवा नापसंत असू शकते, परंतु आपण आपल्या जोडीदाराच्या इच्छेसाठी त्यात बदल केला पाहिजे.

* लग्नाआधीही आपण भले घरातील कोणतीही कामे केली नसतील किंवा ते करण्याची गरज पडली नसेल परंतु लग्नानंतर दोघांनीही घरगुती कामात रस घेऊन एकमेकांना मदत करावी. नवऱ्याला पुरुष असण्याचा अभिमान सोडून द्यावा लागेल. घरातील कोणतीही कामे लहान किंवा फालतू नसतात.

* लग्नाआधी तुम्ही स्वत:च्या मर्जीने खरेदी करायचे वा करायच्या पण लग्नानंतर तुम्ही तुमच्या जोडीदाराच्या आवडीची आणि पसंतीचीही काळजी घेतली पाहिजे, यामुळे परस्पर प्रेम वाढते.

* आपण लग्नाआधी कितीही स्वार्थी राहिले असाल किंवा राहिल्या असल्या हे महत्त्वाचे नाही, परंतु लग्नानंतर आपण हा स्वभाव सोडून आपल्या जोडीदाराबद्दलसुद्धा विचार केला पाहिजे. त्याच्या भावनांनाही किंमत द्यावी लागेल.

* लग्नाआधी तुम्ही कितीही मजा-मस्करी केली असेल, घराबाहेर मित्र आणि मैत्रिणींमध्ये वेळ घालवला असेल, परंतु लग्नानंतर आपण हा स्वभाव बदलला पाहिजे, कारण आता आपण एकटे किंवा एकटी नाही आहात.

* लग्नाआधी आपण भलेही धूम्रपान किंवा मद्यपान करत असाल किंवा असल्या पण लग्नानंतर जर जोडीदारास आपली ही सवय आवडत नसेल तर ती त्वरित सोडणे चांगले. यामुळे वैवाहिक जीवनात आनंद वाढतो.

* लग्नाआधी तुमचे भलेही प्रियकर किंवा प्रेमिका असाव्यात, परंतु लग्नानंतर तुम्ही त्यापासून अंतर ठेवले पाहिजे, अन्यथा वैवाहिक जिवनातील सर्व आनंद उध्वस्त होऊ शकतो. आपल्या जोडीदाराशी पूर्णपणे निष्ठावान रहा.

* आपण लग्नाआधी कितीही वाद-विवाद करत असला किंवा असल्या तरी लग्नानंतर मात्र आपण आपला स्वभाव बदलावा. वाद घालण्यात काहीच फायदा नाही. हे वादाला जन्म देते. म्हणून, गप्प राहणे चांगले. होय, योग्य संधी पाहून आपण आपला मुद्दा जोडीदारासमोर ठेवू शकता.

* काही लोकांचा स्वभाव असा आहे की ते अनावश्यकपणे इतरांना छेडतात किंवा त्यांचा सल्ला देतात. हा त्यांचा स्वभाव बनतो. पण लग्नानंतर आपण आपल्या जोडीदाराशी टोमणे, छेडणे करू नयेत.

* लग्नाआधी जर तुम्ही वसतिगृहात अभ्यास केला असेल तर तुमची खोली व्यवस्थित ठेवण्याची तुम्हाला सवय नसेल. कपडे, वह्या-पुस्तके, इतर वस्तू सर्वत्र विखुरलेल्या असतात. अभ्यास पूर्ण करूनही तुमचा हा स्वभाव बदलत नाही. पण हा ट्रेंड चुकीचा आहे.

* जर आपण एखाद्या मोठया पदावर नोकरी करत असाल आणि आपल्या अधीनस्थांशी आज्ञार्थक भाषेत बोलण्याची सवय असेल तर ती बदला, कारण जोडीदारामध्ये कोणीही अधिकारी किंवा अधीनस्थ नसतो. दोन्ही समान पातळीचे असतात. म्हणून अधिकाऱ्याचा दरारा जोडीदारावर बसवू नका.

* काही लोकांचा स्वभाव असा आहे की ते प्रत्येकावर टीका करतात किंवा त्याच्या कार्यात दोष काढतात. पण लग्नानंतर त्यांना आपला स्वभाव बदलला पाहिजे. नकारात्मकतेची कल्पना आतून काढावी लागेल. जर जोडीदार एकमेकांवर टीका करतील, कामातील उणीवा मोजण्यास सुरवात करतील तर मग त्यांच्यात आनंद कसा टिकून राहू शकतो? म्हणूनच, वाईट बोलण्याऐवजी गुणांचे गुणगान करणे शिकावे.

* काही लोकांना अशी सवय असते की ते नेहमी स्वत:ला योग्य आणि समोरच्याला चुकीचे समजतात. हा त्यांचा आपला स्वभाव आहे. पण लग्नानंतर हे सर्व चालणार नाही. कारण आपणच नेहमी बरोबर नसतो किंवा नसता. आपला जोडीदारदेखील बरोबर असू शकतो.

* लग्नाआधी आपल्या कामामुळे आपण कितीही व्यस्त असलो किंवा असल्या तरीही लग्नानंतर आपल्याला आपल्या जोडीदारासाठीदेखील वेळ काढायला पाहिजे. त्याच्या इच्छांकडे, भावनांकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही.

* काही लोकांचा स्वभाव समोरच्यावर वर्चस्व गाजवायचा असतो. ही मानसिकता योग्य नाही. पती- पत्नीमध्ये वर्चस्व गाजवायचा स्वभाव त्यांच्यात द्वेषाची भिंत निर्माण करू शकते.

* जर तुमचा स्वभाव चिडखोर असेल तर लग्नानंतर तुमच्या स्वभावात बदल करण्याची वेळ आली आहे कारण आता तुमचा चिडचिडेपणा चालणार नाही. जर तुम्ही तुमचा स्वभाव बदलला नाही तर विवाहित जीवनात तंटे थांबण्याचे नाव घेणार नाहीत.

* जर तुमच्यात संयम नावाची कुठलीही गोष्ट नसेल आणि नेहमी अधीर राहत असाल तर लग्नानंतर तुम्ही तुमचा स्वभाव बदला. एकमेकांना धीराने ऐका, समजून घ्या. त्यानंतरच तुमची प्रतिक्रिया व्यक्त करा. विनाकारण प्रतिकार करू नका.

* बरेच लोक संशयी स्वभावाचे असतात. ते प्रत्येक गोष्ट, प्रसंग, नातेसंबंध इत्यादीकडे संशयाच्या नजरेने पाहतात, तर प्रत्यक्षात ही त्यांची शंका असते. जर आपणही संशयी स्वभावाचे असाल तर यास बदला, कारण लग्नानंतर जर पती-पत्नी एकमेकांवर संशय घेऊ लागले, तर जोडपे विभक्त होण्यास वेळ लागणार नाही.

सुखी वैवाहिक जीवनासाठी ९ टीप्स

* गरिमा

पती-पत्नी आणि ती वा तो ऐवजी पती-पत्नी आणि जीवनाच्या आनंदासाठी नात्याला प्रेम, विश्वास आणि सामंजस्याच्या धाग्यांनी बळकट बनवावे लागते. लहानसहान गोष्टी दुर्लक्षित करायच्या असतात. अडचणीच्या काळात एकमेकांचा आधार बनावे लागते. काही गोष्टींची काळजी घ्यावी लागते :

मॅसेजवर नव्हे तर संवादावर अवलंबून राहा : ब्रीघम युनिव्हर्सिटीत केल्या गेलेल्या एका अभ्यासानुसार जी दाम्पत्य जीवनाच्या छोटया-मोठया क्षणांमध्ये मॅसेज पाठवून जबाबदारी पार पाडतात. उदा-चर्चा करायची असेल तर मॅसेज, माफी मागायची असेल तर मॅसेज, कुठला निर्णय घ्यायचा असेल तर मॅसेज अशा सवयी नात्यांमध्ये पाडतात जसं की आनंद आणि प्रेम कमी करतात. जेव्हा एखादी मोठी घटना असते तेव्हा जोडीदाराला सांगण्यासाठी खऱ्या चेहऱ्याऐवजी इमोजीचा आधार घेऊ नये.

अशा मित्रांची संगत ज्यांचे वैवाहिक जीवन आनंदी आहे : ब्राऊन युनिव्हर्सिटीमध्ये केल्या गेलेल्या एका अभ्यासानुसार जर आपल्या जवळच्या नातेवाईकाने किंवा मित्राने डिवोर्स घेतला असेल तर आपणही असाच निर्णय घेण्याची शक्यता ७५ क्क्यांपर्यंत वाढते.

पती-पत्नीने बनावे बेस्ट फ्रेंड्स : ‘द नॅशनल ब्युरो ऑफ इकॉनॉमिक’द्वारा केल्या गेलेल्या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की जी दाम्पत्य एकमेकांना बेस्ट फ्रेंड मानतात, ती दुसऱ्यांच्या तुलनेत आपले वैवाहिक जीवन दुपटीने जास्त समाधानाने जगतात.

छोटया-छोटया गोष्टीही असतात महत्वपूर्ण : भक्कम नात्यांसाठी वेळोवेळी आपल्या जीवनसाथीला तो वा ती स्पेशल असल्याची जाणीव करून देणे गरजेचे असते. हे दर्शवणेही आवश्यक आहे की आपण त्यांची काळजी घेता आणि त्यांच्यावर प्रेम करता. यामुळे फारकतिची समस्या येत नाही. आपण जरी जास्त काही नाही तरी एवढे तर करूच शकता एक छोटेसे  प्रेमपत्र जोडीदाराच्या पर्समध्ये हळूच ठेवणे किंवा दिवसभराच्या कामानंतर त्यांच्या खांद्यांना प्रेमाने मसाज देणे. त्यांचा वाढदिवस किंवा आपल्या लग्नाचा वाढदिवस विशेष बनवा. कधी-कधी त्यांना सरप्राईज द्या. अशा छोटया-छोटया घटना आपल्याला त्यांच्याजवळ नेतात.

आपासातील विवाद अधिक चांगल्याप्रकारे हाताळा : नवरा-बायकोत विवाद होणे खूप स्वाभाविक आहे आणि यापासून कोणी वाचू शकत नाहीत. पण नात्यांची बळकटी या गोष्टीवर अवलंबून असते की आपण हे कशाप्रकारे हाताळतो. आपल्या जोडीदाराबरोबर नेहमी सभ्य आणि सौम्य व्यवहार करणाऱ्यांचे नातेसंबंध लवकर तुटत नाहीत. भांडण किंवा वाद-विवादादरम्यान ओरडणे, अपशब्द बोलणे किंवा मारहाण करणे, नात्यांमध्ये विष कालवण्यासारखे आहे. अशा गोष्टी मनुष्य कधीही विसरत नाही आणि  त्यामुळे वैवाहिक जीवनावर याचा अनिष्ट प्रभाव पडतो.

एका अभ्यासात या गोष्टीचा खुलासा केला आहे की कशाप्रकारे फायटिंग स्टाईल आपल्या वैवाहिक जीवनाला प्रभावित करते. लग्नाच्या १० वर्षांनंतर असे कपल्स की ज्यांनी फारकत घेतली आहे आणि तसे कपल्स की जे आपल्या जीवनसाथीबरोबर आनंदाने जीवन जगत आहेत. या दोहोंमध्ये जो सगळयात महत्त्वाचा फरक आढळून आला तो म्हणजे परस्पर म्हणजे लग्नानंतरच्या एक वर्षात त्यांचे परस्परांतील विवाद आणि भांडणे हाताळण्याची पद्धत. ते कपल्स ज्यांनी लग्नाच्या सुरूवातीच्या काळात आपल्या जीवनसाथीबरोबर वेळोवेळी क्रोध आणि नकारात्मक पद्धतीने वर्तन केले त्यांचा डिवोर्स १० वर्षाच्या आतच झाला.

संवादाचा विषय विस्तृत असावा : पती-पत्नीमध्ये संवादाचा विषय घरगुती मुद्दयांव्यतिरिक्त असायला हवा. नेहमी कपल्स म्हणतात की आम्ही तर आपसात बोलत असतो, संवादाची काहीही कमी नाहीए. पण जरा लक्ष्य द्या की आपण काय बोलत असता, नेहमी घर आणि मुलांशी संबंधित बोलणेच पुरेसे नसते. आनंदी जोडपे ते असते, जे आपसात आपली स्वप्नं, आशा, भीती, आनंद आणि यश सर्वावर बोलतात. एकमेकांना समजण्याचा प्रयत्न करतात. कुठल्याही वयात आणि कधीही रोमँटिक होणे ते जाणतात.

चांगल्या प्रसंगाना सेलिब्रेट करा : ‘जनरल ऑफ पर्सनॅलिटी अँड सोशल सायकोलॉजी’मध्ये प्रकाशित एका शोधानुसार चांगल्या प्रसंगांमध्ये पार्टनरचे साथ देणे चांगलेच आहे, पण त्याहीपेक्षा गरजेचे आहे की दु:ख, समस्या आणि अडचणीच्या वेळी आपल्या जीवनसाथीबरोबर उभे राहणे. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपती बिल क्लिंटनवर मोनिका लेविंस्कीने जेव्हा लैंगिक शोषणाचा आरोप लावला, तेव्हा त्यावेळीसुद्धा हिलरी क्लिंटनने आपल्या पतिची साथ सोडली नाही. त्या दिवसांतील दिलेल्या साथीमुळे दोघांचे नाते अजून बळकट केले.

रिस्क घ्यायला घाबरू नये : पती-पत्नीच्यामध्ये जर नाविन्य, विविधता आणि विस्मयकारक गोष्टी घडत असतील तर नात्यात ताजेपणा आणि सामर्थ्य टिकून राहते. एकसाथ मिळून नवीन-नवीन एक्साइटमेंट्सने भरलेल्या अॅक्टिव्हीटिजमध्ये सहभागी व्हावे, नवीन-नवीन स्थळी फिरायला जावे, रोमांचक प्रवासाची मजा घ्यावी, लाँग ड्राईव्हवर जावे, एक-दुसऱ्याला खाणे-पिणे, फिरणे, हसणे, मस्ती करणे आणि समजून घेण्याचे विकल्प द्यावेत. कधी नात्यामध्ये कंटाळवाणेपणा आणि औदासीन्य येऊ देऊ नये.

केवळ प्रेम पुरेसे नाही : आपण जीवनात आपल्या प्रत्येक प्रकारच्या कमिटमेंटसाठी पूर्ण वेळ देतो. ट्रेनिंग्स घेतो, जेणेकरून आपण त्याला चांगल्याप्रकारे पुढे घेऊन जाऊ शकू. ज्याप्रकारे खेळाडू खेळाच्या टिप्स शिकतात, वकिल पुस्तके वाचतात, आर्टिस्ट वर्कशॉप्स करतात अगदी त्याचप्रकारे लग्नाला यशस्वी बनवण्यासाठी आपण काही ना काही नवीन शिकायला आणि करायला तयार राहायला हवे. फक्त आपल्या जोडीदाराशी प्रेम करणेच पुरेसे नाही तर त्या प्रेमाची जाणीव करून देणे आणि त्यामुळे मिळणारा आनंद सेलिब्रेट करणेही गरजेचे आहे.

वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून बघितल्यास अशाप्रकारचे नवीन-नवीन अनुभव शरीरात डोपामिन सिस्टमला अॅक्टिवेट करतात. ज्यामुळे आपला मेंदू लग्नाच्या सुरूवातीच्या वर्षात अनुभव होणाऱ्या रोमँटिक क्षणांना जगण्याचा प्रयत्न करतो. एकमेकांना पॉजिटीव्ह गोष्टी बोलणे, प्रशंसा करणे आणि सोबत राहणे नात्यात बळकटी आणते.

अनलिमिटेड कहानियां-आर्टिकल पढ़ने के लिएसब्सक्राइब करें