खुलेल वैवाहिक जीवन जेव्हा रहाल नटूनथटून

* नसीम अन्सारी कोचर

मिनूची अशी तक्रार आहे की, लग्नाच्या ५ वर्षांतच तिच्या पतीला तिच्याबद्दल प्रेम राहिलेले नाही. जेव्हा भेटते तेव्हा एकच रडगाणे गाते. आता ते माझ्यावर प्रेम करीत नाहीत. सतत स्वत:च्या कामातच मग्न असतात. सुट्टीच्या दिवशीही जास्त वेळ बाहेरच घालवतात. कधी जवळ बसून प्रेमाने बोलत नाहीत. मी कशी आहे, असे कधीच विचारत नाहीत. मग माझी गरजच काय उरली आहे?

त्यानंतर ती असा संशयही व्यक्त करते की, कदाचित त्यांच्या आयुष्यात दुसरी एखादी स्त्री आली असेल.

मिनू माझी बालपणीची मैत्रीण आहे. दिसायला अतिशय देखणी. खरे सांगायचे तर उंच, गोरा रंग असलेल्या मिनूकडे पाहून मला कधीकधी तिचा हेवा वाटत असे. माझा रंग सावळा असल्यामुळे अनेकदा मी उगाचच चीडचिड करीत असे. रंग उजळविण्यासाठी जगभरातील लेप लावत असे. ब्यूटी पार्लरच्या फेऱ्या तर ठरलेल्याच होत्या. माझा सर्व पॉकेटमनी सुंदर दिसण्यासाठीच खर्च करीत असे. पण मिनूला या सर्वांची कधीच जास्त गरज भासली नाही. पावडर आणि सौम्य लिपस्टिक लावली तरी ती खूपच सुंदर दिसत असे.

स्वत:कडे दुर्लक्ष नको

एमएचा अभ्यास करीत असताना तिची सचिनसोबत ओळख झाली. सचिन दिसायला खूपच देखणा होता. दोघे एकमेकांच्या प्रेमात पडले. पुढे दोघांनी लग्न केले. त्यांच्या लग्नानंतर आमचे दोघींचे भेटणे कमी झाले. कारण माझे सासर मेरठला होते. लग्नानंतर माझे दिल्लीला येणे-जाणे कमी झाले.

यंदाच्या दिवाळीला मात्र माझे दिल्लीला येणे झाले. मला बघून माझ्या आईवडिलांना खूपच आनंद झाला. लग्नानंतर माझ्या चेहऱ्यावर लाली आली होती. येथे आल्यानंतर ज्यांना भेटली त्या प्रत्येकाने सांगितले की, लग्नानंतर मी सुंदर दिसायला लागली आहे. माझी अशी स्तुती ऐकून मला आनंद झाला. लग्नापूर्वी ज्या सावळया रंगामुळे माझी चीडचिड होत असे लग्नानंतर तोच सावळा चेहरा माझ्या पतीच्या माझ्यावरील प्रेमामुळे खुलला होता. लग्नापूर्वी चांगले दिसण्यावर मी बरेच लक्ष केंद्रित करीत असे. लग्नानंतर हीच सवय मला उपयोगी पडली. माझ्या  नटूनथटून सुंदर राहण्यामुळे खुश असलेल्या पतीच्या प्रेमामुळे, कौतुकामुळे माझ्या चेहऱ्यावर तेज आले होते आणि हेच तेज माझ्या पतीला माझ्यात गुंतवून ठेवण्यासाठी पुरेसे होते. त्यामुळेच घरी असताना तो सतत माझ्या मागेपुढे घुटमळत असे.

दिल्लीत आल्यानंतरही सर्वांकडून माझ्या होत असलेल्या कौतुकामुळे मी खूप आनंदात होते. २ दिवसांनंतर थोडासा वेळ मिळताच मी मिनूला भेटायला गेले. अचानक जाऊन आश्चर्याचा धक्का द्यावा, असे ठरवून जाण्यापूर्वी मी तिला फोन करायचे टाळले. जुन्या मैत्रिणीला भेटायचा आनंद होता. मी रिक्षा करून तासाभरात तिच्या घरी पोहोचले. दरवाजावरची बेल वाजवली. ज्या महिलेने दरवाजा उघडला तिला पाहून मला मात्र आश्चर्याचा धक्का बसला. हीच मिनू आहे का? मी आश्चर्याने तिच्याकडे पाहातच राहिले. ५ वर्षांत कशीतरीच दिसू लागली होती. गोरा रंग झाकोळला गेला होता. निस्तेज त्वचा, डोळयांखाली काळी वर्तुळे, रुक्ष आणि विस्कटलेल्या केसांची ती महिला माझी मिनू असूच शकत नाही. तिने जुनाट, डिझाईन उडालेली, मळकट मॅक्शी घातली होती. तिला अशा अवतारात पाहून यावर विश्वास ठेवणे कठीण होते की, ही तीच मिनू आहे जिच्या सौंदर्याचा एके काळी मला हेवा वाटत असे.

स्वत:ला कसे ठेवाल आकर्षक

मला भेटून मिनूला आनंद झाला. ती पट्कन स्वयंपाकघरात गेली आणि माझ्यासाठी चहा बनवून घेऊन आली. मला तिच्या सासू-सासऱ्यांच्या खोलीत घेऊन गेली आणि त्यांची ओळख करून दिली. तिचा मुलगा बहुतेक शाळेत गेला होता आणि नवरा कामाला. आम्ही गप्पा मारतच तिच्या बेडरूममध्ये गेलो आणि पलंगावर निवांत बसलो. मला अचानक आलेले पाहून मिनूला अत्यानंद झाला होता, पण काही वेळातच हा आनंद तिच्या रडगाण्यात बदलला. पती आता तिच्याकडे लक्ष देत नाही, अशी तिची तक्रार होती.

मी एक साधासा प्रश्न तिला विचारला, ‘‘मिनू, तू घरात नेहमी अशीच गचाळ राहतेस का?’’

ती म्हणाली, ‘‘घरातही नटूनथटून बसायचे का? आता मी एका मुलाची आई आहे.’’

‘‘संध्याकाळी जेव्हा सचिन येतो तेव्हाही तू त्याच्यासमोर याच अवस्थेत जातेस का?’’ मी विचारले.

‘‘हो, त्यात काय झाले. घरात तर वावरायचे आहे ना? बाहेर जाताना मी मेकअप करते. घरात उगाचच नटूनथटून बसू का? कितीतरी कामे असतात,’’ तिने सांगितले.

माझे असे बोलणे ऐकून मिनू माझ्याकडे आश्चर्याने बघतच राहिली.

मी तिची समजूत काढत म्हणाले, ‘‘मिनू, जन्मजात तुला सौंदर्य लाभले, पण तुला त्याची किंमत नाही. तुझ्या याच सौंदर्यामुळे सचिन तुझ्या प्रेमात पडला. पण आता तेच सौंदर्य तुझ्या दुर्लक्षामुळे झाकोळले गेले असेल तर सचिन तुझ्याकडे कशाला बघेल? तुझ्या जवळ कशाला बसेल? त्याचा दुसऱ्या कोणा स्त्रीशी काहीही संबंध नसेल. उलट तूच असे गचाळ राहून त्याला स्वत:पासून दूर केले आहेस. पुरुष नीटनेटकेपणा, सौंदर्याकडे आकर्षित होतात. तू तर हे सर्व गमावून बसली आहेस. तू स्वत:च स्वत:च्या पायावर दगड मारून घेतला आहेस. मग आता रडतेस कशाला?’’

जीवनात नेहमीच पुढे रहा

प्रत्यक्षात माणूस नेहमीच सुंदर गोष्टींकडे आकर्षित होतो. सौंदर्य दुसऱ्याच्या डोळयांनाच दिलासा मिळवून देत नाही तर आपण स्वत:ही त्यामुळे आनंदी होतो. तुम्ही चांगले कपडे परिधान केले असतील, केस व्यवस्थित बांधले असतील आणि चेहऱ्यावर पुरेसा मेकअप असेल तर तुमचा स्वत:चा आत्मविश्वासही वाढतो. प्रसन्न वाटते. घराबाहेर जायचे असेल तरच नीटनेटके रहायला हवे, हा समज चुकीचा आहे. घरातही तुम्ही नटूनथटून वावरलात तर बिघडले कुठे? उलट यामुळे घरातील सदस्यांचे लक्ष तुमच्याकडेच खिळून राहील. ते तुमचे कौतुक करतील. तुमच्याशी गप्पा मारतील. त्यामुळे कुठलाच तणाव, कसलेच दु:ख उरणार नाही.

संध्याकाळी पती दमून घरी आल्यानंतर जुन्या मळकट मॅक्शीमधील तणावात त्याच्या समोर उभी असलेली बायको पाहून त्याच्या चेहऱ्यावर बारा वाजणारच. याउलट जर दरवाजा उघडताच त्याच्यासमोर नटलेली, ओठांवर सौम्य लिपस्टिक लावलेली, हसतमुखाने त्याचे स्वागत करणारी बायको उभी असेल तर तिच्यावर आपल्या प्रेमाची उधळण करण्यास तो आतुर होणार नाही का?

हीच गोष्ट पुरुषांनाही लागू होते. जे पुरुष घरात मळकट, फाटलेली बनियन घालतात, विस्कटलेले केस, वाढलेली दाढी-मिशी आणि खराब लेंगा घालून वावरतात त्यांच्याकडे घरातील सर्व दुर्लक्ष करतात. पत्नी त्यांना टाळते आणि मुलेही लांबूनच नमस्कार करून पळून जातात.

प्रेम, शारीरिक बांध्याचा शत्रू का आहे

* नसीम अन्सारी

बरेचदा कुठल्या न कुठल्या महिलेला असे बोलतांना पाहिले जाते की लग्नाआधी ती सडपातळ, चपळ होती, पण लग्नानंतर ती लठ्ठ झाली. हे खरं आहे की बहुतेक स्त्रिया विवाहानंतर लठ्ठ होतात. एवढेच नाही तर एखाद्याशी नजरानजर झाली आणि प्रेमाचा रोग लागला तरीही वजन वाढू लागते. अशाप्रकारे एखाद्याच्या प्रेमात पडणे ही एक सुंदर भावना आहे, परंतु जर प्रेम केल्याने वजन वाढण्यास सुरूवात झाली तर ते त्या मुलींसाठी चिंतेचे कारण बनते, ज्या त्यांच्या फिगरविषयी खूप सावधगिरी घेतात.

ऑस्ट्रेलियाच्या ‘सेंट्रल क्वीन्सलँड युनिव्हर्सिटी’च्या एका अभ्यासानुसार, जेव्हा लोक एखाद्यासोबत नात्यामध्ये असतात किंवा एखाद्याच्या प्रेमात पडतात तेव्हा त्यांचे वजन वाढू लागते. संशोधकांनी त्यांच्या अभ्यासात १५ हजाराहून अधिक लोकांना समाविष्ट केले. यामध्ये त्यांनी वेगवेगळया जीवनशैलीचे एकेरी आणि जोडपी दोन्ही प्रकारचे लोक सामील केले आणि त्यानंतर पुरुष आणि स्त्रियांच्या बॉडी मास इंडेक्सची तुलना करुन निकाल जाहीर केला.

संशोधनादरम्यान असे दिसून आले की जेव्हा लोक नात्यामध्ये गुंततात तेव्हा त्यांचा लठ्ठपणा वाढू लागतो कारण त्यांच्यामध्ये जोडीदाराला प्रभावित करण्याची भावना जवळजवळ संपुष्टात येते आणि शरीराचा बांधा राखण्याकडे ते अधिक लक्ष देत नाहीत.

संशोधनात सामील झालेल्या बऱ्याच लोकांनी हे कबूल केले की लग्नानंतर किंवा नात्यात गुंतल्यानंतर ते व्यायाम करणे, जॉगिंग करणे किंवा इतर शारीरिक हालचालींवर कमी लक्ष देऊ लागले होते. त्यांचे अधिकतर लक्ष जोडीदारासह फिरणे, मौज-मजा करणे आणि वेगवेगळया प्रकारच्या पदार्थांचा आनंद लुटणे यात व्यतीत झाले, ज्यामुळे त्यांचे वजन वाढत गेले. वैवाहिक जीवनातून आनंदी, समाधानी आणि सुरक्षित वाटणाऱ्या जोडप्यांचे वजन वाढण्याची अधिक शक्यता असते, कारण त्यांच्या मनावर इतर कुणाला आकर्षित करण्याचा दबाव नसतो.

वजन वाढवण्यामागील मुख्य कारण म्हणजे प्रेमसंबंधात असलेले लोक व्यायामासाठी जिममध्ये जाण्यापेक्षा आपल्या जोडीदारासमवेत घरी जास्त वेळ घालवणे पसंत करतात. ही बदललेली जीवनशैलीदेखील वजन वाढण्याचे प्रमुख कारण आहे.

याशिवाय जेव्हा लोक प्रेमात असतात तेव्हा ते खूप आनंदी असतात आणि जर संबंध नवीन असेल तर हा आनंद दुप्पट होतो. आपणास सांगू इच्छिते, जेव्हा आपण आनंदी असतो तेव्हा आपल्या शरीरात हॅपी हार्मोन ऑक्सीटोसिन आणि डोपामाइन निघतात, हे हॅपी हार्मोन चॉकलेटस, वाइन आणि उच्च कॅलरीयुक्त पदार्थ खाण्याची इच्छा वाढवतात, जे वजन वाढवण्याचे कार्य करतात.

झोपेचा अभाव

लग्नानंतर मुलींचे झोपेचे स्वरूप बदलते. बऱ्याच वेळा त्यांना पुरेशी झोप मिळत नाही, जे वजन वाढण्याचे एक कारण बनते. लग्नानंतर आपले घर सोडल्यावर इतर कोणत्याही ठिकाणी जुळवून घेणे सर्वात कठीण काम आहे. नवीन घराशी जुळवून घेण्यात काहीसा तणाव तर असतोच, ज्याचा परिणाम अप्रत्यक्षपणे वजनावर होतो.

आश्चर्यकारक डिश

लग्नानंतर भारतीय महिला पाककलेत खूप प्रयत्न करतात जेणेकरून त्यांचे जोडीदार आणि कुटुंबातील इतर सदस्य खूष होतील आणि तिची प्रशंसा करतील. जेव्हा दररोज विविध प्रकारचे पदार्थ बनवले जातात आणि खाल्ले जातात तेव्हा वजन वाढणे स्वाभाविक आहे. हॅपी मॅरेजपासूनच वजन वाढते असे नाही, कधीकधी जरी वैवाहिक जीवन सुखी नसेल तरी दोन्ही पती-पत्नीचे वजन वाढू लागते आणि त्याचे कारण स्वयंपाकघरात बनणारे विविध उच्च कॅलरीयुक्त पदार्थ आहेत.

हार्मोन्समध्ये बदल

जेव्हा मुलगी वैवाहिक जीवनात प्रवेश करते तेव्हा तिच्या शरीरात अनेक प्रकारचे हार्मोनल बदल होतात. लैंगिक जीवनात सक्रिय राहणे हे वजन वाढण्याचे मुख्य कारण आहे. जोडीदाराशी शारीरिक निकटता, शरीरात आनंदी हार्मोन्स म्हणजेच ऑक्सिटोसिन आणि डोपामाइनचा स्त्राव वाढवते, ज्यामुळे शरीराच्या रचनेत थोडा-फार बदल होतो.

महिला ज्याच्याशी प्रेम करतात त्याच्याशी लैंगिक संबंध ठेवल्याने त्यांची कंबर आणि नितंबाची रुंदी वाढते. सहसा असे दिसून येते की सेक्सनंतर भूकदेखील वाढते. या व्यतिरिक्त आपण गर्भधारणा टाळण्यासाठी गर्भनिरोधक गोळयादेखील वापरण्यास सुरवात करता. जे आपल्या लठ्ठपणाचे कारण बनते. पतीबरोबरच्या शारीरिक संबंधामुळे हार्मोन्समध्ये आलेल्या बदलांचा परिणाम अवयवांवर स्पष्टपणे दिसून येतो. विशेषत: स्तनावर, कंबरेवर आणि नितंबांवर.

लग्नानंतर मुलींचे नितंब त्यांच्या सामान्य आकारापासून वाढत जाऊन किंचित मोठे होतात. हे नैसर्गिकपणे होणेदेखील आवश्यक आहे, कारण शारीरिक संबंधानंतर गर्भधारणेची प्रक्रिया होते. स्वाभाविकच मोठे नितंब असलेल्या स्त्रियांना प्रसुतिदरम्यान जास्त वेदना होत नाहीत आणि त्या आरामात बाळाला जन्म देतात, तर लहान नितंब असलेल्या सडपातळ स्त्रियांना असह्य वेदनेला सामोरे जावे लागते.

कमी खावे, दु:ख पचवावे

सडपातळ राहण्यासाठी एक म्हण प्रसिद्ध आहे की कमी खावे, दु:ख पचवावे. वास्तविक, शरीराला सडपातळ ठेवण्यासाठी नेहमी भुकेपेक्षा थोडे कमी खाण्याचा सल्ला दिला जातो. दुसरे चिंतेचे वर्णन चितेसमान यासाठी केले गेले आहे कारण त्याचा थेट आपल्या आरोग्यावर परिणाम होतो.

चिंताग्रस्त व्यक्तीला कमी भूक लागते, ज्यामुळे तो लठ्ठ बनत नाही. जेव्हा आपण एकटे, अविवाहित असतो, दु:खी राहतो, आपला कोणी प्रियकर किंवा जोडीदार नसतो तेव्हा आपण एकाकीपणाच्या भावनेने संघर्ष करत असतो. हाच विचार करत असतो की असं कोणीतरी असतं, ज्याला आपण आपलं माणूस म्हटलो असतो. या दु:खाचा थेट परिणाम आपल्या आरोग्यावर होतो. म्हणून एकटा माणूस बऱ्याचदा सडपातळ असतो.

प्रेमात पडल्यानंतर आपण ना केवळ आनंदी असतो, हिंडत-फिरत असतो तर आपल्याजोडीदाराबरोबर पिझ्झा, बर्गर, नॉन-वेज, आईस्क्रीम, चॉकलेट यासारख्या गोष्टी देखील खात-पित असतो. लग्नानंतर मुली पतीसमवेत राहून बाहेर जेवण घेणे पसंत करतात. हनिमूनच्या वेळीही बाहेरचे भोजन खातात. जे उच्च कॅलरीचे असते. हे सर्व प्रेमाचे दुष्परिणाम आहेत, जे आपला शारीरिक बांधा खराब करतात. म्हणून प्रेम करा, भरभरून करा, परंतु आपल्या खाण्यावर नियंत्रण ठेवा आणि व्यायाम करण्यासदेखील विसरू नका.

जेव्हा वधू पैसेवाली असते

* रितू वर्मा

राहुल हा मध्यमवर्गीय कुटुंबातील एक होतकरू तरुण होता. त्याला आपल्यासारख्या कष्टाळू आणि शिकलेल्या मुलीशी लग्न करायचे होते. मेरठच्या श्रीमंत कुटुंबाशी त्याचे नाते जुळले. शैली दिसायला सुंदर असली तरी बेफिकीर होती. राहुलने त्याच्या आई आणि भावाला समजावण्याचाही प्रयत्न केला मात्र कोणीही त्याच्याकडे लक्ष दिले नाही. लग्न मोठया थाटामाटात पार पडले आणि त्यानंतर राहुल शैलीला घेऊन बंगलोरला गेला.

लवकरच राहुलला शैलीच्या वागण्याने त्रास होऊ लागला. राहुल जेव्हा कधी शैलीच्या घरच्यांशी याविषयी बोलायचा तेव्हा त्यांना त्याची अडचणच समजत नसे. राहुल ज्याला फालतू खर्च मानत होता तो शैलीच्या कुटुंबियांच्या मते सामान्य खर्च होता.

जेव्हा सुशीलचे लग्न अनुराधाशी झाले तेव्हा सुरुवातीला सुशीलला सासरची चमकधमक पाहून खूप आनंद झाला. पण लवकरच तो सासरच्या लोकांच्या अनावश्यक हस्तक्षेपाला कंटाळला. त्यांच्या हनिमून प्लॅनपासून ते त्यांच्या मुलाच्या प्रसूतीपर्यंत सर्व काही तेच लोक ठरवायचे. अनुराधा स्वत: तिच्या सासरच्या लोकांना दुय्यम श्रेणीचे समजत असे.

मृणालचा नैनाशी प्रेम विवाह झाला होता. सुरुवातीची दोन वर्षे नयनाचे आयुष्य प्रेमाच्या आधारे चालले, पण लवकरच ती प्रेमाला कंटाळली. वास्तविकता समोर येताच नैना आणि मृणाल यांना समजले की त्यांच्या विचारसरणीत जमीन-आसमानाचा फरक आहे. आता नयनाच्या कुटुंबीयांनी मृणालला त्यांच्या व्यवसायात गुंतवून ठेवले आहे. लग्नाच्या १० वर्षांनंतरही मृणालचा दर्जा त्याच्या सासरच्या घरात जावईचा कमी तर नोकरदाराचा जास्त आहे.

या सर्व उदाहरणांवरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की लग्नानंतर फक्त मुलींनाच नाही तर मुलांनाही सासरच्या लोकांशी जुळवून घेण्यात खूप अडचणी येतात आणि जेव्हा मुलाचे सासरचे लोक खूप श्रीमंत असतात तेव्हा त्या अजून जास्त होतात.

ताळमेळ बसवण्यात अडचण येते : लग्नाचा गाडा परस्पर समन्वयानेच पुढे सरकतो, पण जर पत्नी खूप श्रीमंत कुटुंबातील असेल तर समन्वय साधायला खूप वेळ लागतो. श्रीमंत कुटुंबातील मुलीला ज्या गोष्टीची गरज भासते, ती मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलासाठी पैशाची उधळपट्टी असू शकते. जर तुमची पत्नी खूप श्रीमंत कुटुंबातील असेल तर हे जाणून घ्या की तिच्या सवयी एका दिवसात बदलणार नाहीत.

अनावश्यक हस्तक्षेप टाळा : जेव्हा दोन्ही कुटुंबात आर्थिक तफावत असते तेव्हा दोन्ही कुटुंबे आपापल्या परीने आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी अनावश्यक हस्तक्षेप करतात. हे आयुष्य तुम्हा दोघांना पार करायचं आहे. तुमच्या कुटुंबीयांना नाही, त्यामुळे कोणाचे ऐकायचे, कोणाचे नाही ते तुम्ही स्वत: ठरवू शकता. जर तुम्ही सर्वांचे म्हणणे पाळण्याचा प्रयत्न केलात तर तुम्हा लोकांमध्ये दुरावाच निर्माण होईल.

सीमारेषा निश्चित करा : प्रत्येक पालकाला आपल्या मुलीला खूप आनंदी पाहायचे असते. यामुळे काही वेळा ते आपल्या मुलीला अशा भेटवस्तू देतात, ज्यामुळे त्यांच्या जावयाचा स्वाभिमान दुखावू शकतो. जर तुम्हाला तुमच्या सासरच्या लोकांकडून अशा भेटवस्तू स्वीकारायच्या नसतील तर स्पष्ट पण सभ्य शब्दात नकार द्या. तुमच्या पत्नीला आणि तिच्या कुटुंबाला पहिल्यांदा वाईट वाटेल, पण नातं टिकवण्यासाठी सीमारेषा ठरवणं आवश्यक आहे.

न्यूनगंड दूर ठेवा : जर तुमची पत्नी खूप श्रीमंत कुटुंबातील असेल आणि तरीही तिच्या कुटुंबाने तिला तुमच्यासाठी निवडले असेल तर याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की तुमच्यात असे काही गुण आणि कौशल्ये असतील जी त्यांना इतर मुलांमध्ये दिसले नसतील. तुमच्या मिळकतीनुसार तुमच्या जीवनाचा प्रवास सुरू करा, अनेकदा असे दिसून येते की न्यूनगंडामुळे मुले जास्त खर्च करतात, जे नंतर त्यांच्याच खिशाला जड होते.

भेटवस्तूंच्या आधारे नातेसंबंधांचे मूल्य ठरवू नका : सासरचे लोक श्रीमंत असल्यास अनेक वेळा मुले अनावश्यक दबावामुळे महागडया भेटवस्तू देतात, जे त्यांच्या खिशावर भारी पडते. नातं गोड होण्यासाठी भेटवस्तूंची नव्हे तर उत्तम समन्वयाची गरज असते.

लग्नात किती असावा हस्तक्षेप?

* शैलेंद्र सिंह

लग्नासाठी मुलगा किंवा मुलगी पसंत करताना आता त्यांचा भाऊ किंवा बहिणीची पसंत लक्षात घेणेही गरजेचे होऊ लागले आहे.

लग्नानंतर एकमेकांशी जुळवून घेणे सोपे व्हावे, हे यामागचे कारण असते. समवयस्क असल्यामुळे त्यांच्यात लवकर मैत्री होऊ शकते, त्यामुळे त्यांची पसंती सुखी वैवाहिक जीवनासाठी अत्यंत गरजेची होऊ लागली आहे.

हरदोई जिल्ह्यात राहणाऱ्या प्रतीकने एमबीएचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर तो गुरुग्राममध्ये नोकरी करू लागला. तिथे त्याचा चांगला मित्रपरिवार झाला, ज्यामध्ये मुले आणि मुलीही होत्या. त्यांच्या ग्रुपमधील अनेक मित्र- मैत्रिणींची मैत्री पुढे प्रेम आणि लग्नात बदलली. प्रतीकची त्याच्याच मित्रपरिवारातील झारखंडमध्ये राहणाऱ्या स्वातीशी ओळख झाली. आपण मेकअप आर्टिस्ट असल्याचे स्वातीने सांगितले होते. स्वाती दिसायला सर्वसामान्य होती, पण तिचे नीटनेटके राहणे, वागणे-बोलणे इतके प्रभावी होते की, प्रत्येक जण तिचे कौतुक करत असे.

प्रतीक आणि स्वातीची ओळख त्यांच्याच एका मित्राच्या पार्टीत झाली. त्यानंतर दोघे एकमेकांना भेटू लागले. दोघांमध्ये घट्ट मैत्री झाली. काही महिन्यांनंतर त्यांनी लग्न करायचे ठरवले.

स्वाती आणि प्रतीक दोघांनाही एकमेकांच्या कुटुंबाबाबत काहीच माहीत नव्हते. त्यामुळे प्रतीकने त्याच्या कुटुंबाबाबत सर्व माहिती स्वातीला दिली. स्वातीने मात्र तिच्या कुटुंबाबाबत अगदी त्रोटक माहिती दिली. कधीच कोणाशी ओळख करून दिली नाही. प्रतीक मल्टिनॅशनल कंपनीत काम करतो, हे स्वातीला माहीत होते. प्रतीकच्या मित्रांकडून तिने त्याच्या नोकरीबाबत सर्व माहिती करून घेतली होती. मात्र प्रतीकला फक्त एवढेच माहीत होते की, स्वाती एका मोठया मेकअप ब्रँडसोबत तिचा व्यवसाय करत आहे.

दोघांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा दोघांचे कुटुंबीय एकमेकांना त्यांच्या लग्नात भेटले. तिथे त्यांना समजले की, स्वाती एका साध्या ब्यूटी पार्लरमध्ये काम करते. तिचे कुटुंब मजुरी करण्यासाठी झारखंडहून दिल्लीला आले होते. स्वातीला २ भाऊ आणि १ बहीण आहे. तिचे कुटुंब तिच्या आयुष्यात विशेष हस्तक्षेप करत नव्हते.

बदलली आहे वागणूक

दुसरीकडे प्रतीक गावाला राहणारा असला तरी त्याने स्वातीला जे काही सांगितले होते ते खरे होते. गावात त्याचे कुटुंब शेती करायचे. तिथे त्याच्या कुटुंबाला प्रतिष्ठा होती. मुलाचे म्हणणे ऐकून प्रतीकचे कुटुंबीय प्रतीक आणि सुनेला घेऊन गावी आले, जेणेकरून गावातल्या लोकांना समजेल की, त्यांच्या मुलाने लग्न केले आहे. स्वाती आणि प्रतीक गावी जास्त दिवस राहणार नव्हते. प्रतीक हे समजून चुकला होता की, त्याच्या कुटुंबियांची विचारसरणी आणि स्वातीच्या विचारांमध्ये खूपच फरक आहे. त्यामुळेच कसाबसा एक आठवडा व्यवस्थित जावा आणि चांगले संबंध ठेवून दिल्लीला परत यावे, असा त्याचा विचार होता.

पती ‘परिवार कल्याण’ नावाची संस्था चालवणाऱ्या इंदू सुभाष यांनी सांगितले की, ‘‘आता मुलींची वागणूक पूर्वीपेक्षा जास्त बदलली आहे. लग्नाची जबाबदारी समजून घ्यायला त्या तयार नसतात. त्यामुळेच त्या नवऱ्यासोबतच त्याचे कुटुंब विशेष करून नवऱ्याच्या बहिणी, त्याची आई आणि इतर जवळच्या नातेवाईकांसोबत चांगल्या वागत नाहीत.’’

जावई शोधण्यापेक्षा अवघड काम आहे सून शोधणे

येथे प्रश्न फक्त स्वाती आणि प्रतीकचा नाही. मुलींची वागणुकीतील सहनशीलता पूर्वीपेक्षा कमी होत चालली आहे, हे सांगणारी कितीतरी उदाहरणे आहेत. आता त्या नवऱ्याच्या कुटुंबापासून दूर राहणेच पसंत करतात. त्यामुळेच मुलासाठी मुलीचा शोध घेणे खूपच अवघड काम झाले आहे.

क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट आकांक्षा जैन यांनी सांगितले की, ‘‘लग्नानंतर नवऱ्याच्या कुटुंबाशी कसे जुळवून घ्यायचे, हे जाणून घेण्यासाठी माझ्याकडे अशी कितीतरी मुले आपल्या होणाऱ्या बायकोला घेऊन येतात. त्यावेळी आम्ही अनेकदा असा सल्ला देतो की, लग्नापूर्वी होणाऱ्या बायकोची आपल्या कुटुंबाशी विशेषत: आपल्या भावंडांशी ओळख करून द्यायला हवी, जेणेकरून त्यांना एकमेकांशी चांगले संबंध निर्माण करायला मदत होईल.

भाऊ-बहीण त्यांच्याच वयाचे असतात. त्यामुळे ओळख वाढवणे, एकमेकांना समजून घेणे सोपे होते. यामुळे मुलीलाही अनोळख्या घरात एकटे असल्यासारखे वाटत नाही. ती सासरी चांगल्या प्रकारे नांदू शकते. लग्नाआधी केवळ नवऱ्याशीच नाही तर त्याच्या भावंडांशीही बोलायला हवे. हेच योग्य पाऊल ठरेल.’’

लाडात वाढलेल्या मुली

मागील काही वर्षांत मुलींबाबत घर, कुटुंब आणि समाज सर्वच चांगल्या दृष्टिकोनातून विचार करू लागले आहेत. मुलींना लाडात वाढवले जाते. मिळालेल्या या स्वातंत्र्यामुळे मुलींच्या स्वभावातही बराच बदल झाला आहे. यामुळे त्या मुलगी बनून आरामात राहतात, पण जेव्हा सून बनून त्यांना सासरी जावे लागते आणि तेथील नियमांप्रमाणे दडपणाखाली रहावे लागते तेव्हा त्यांच्यासमोर अडचणी निर्माण होऊ लागतात. अशा वेळी स्वाभाविकपणे आधी नवरा-बायको दोघांमध्ये दुरावा वाढतो आणि त्यानंतर भांडणे वाढू लागतात.

सासरी पतीपत्नीमध्ये होणाऱ्या भांडणांचा परिणाम पतीपत्नीसोबतच त्यांची भावंडे आणि आईवडिलांवरही होतो.

बाराबंकी जिल्ह्यात राहणाऱ्या विकासचे लग्न नेहासोबत झाले होते. लग्नाच्या काही दिवसांनंतर विकास नोकरीनिमित्त कानपूरला गेला. नेहाला त्याच्यासोबत जायचे होते पण ती जाऊ शकली नाही. नेहाची सासरी भांडणे होऊ लागली. सुरुवातीला सर्व घराच्या चार भिंतींआड होते. त्यानंतर बाहेरच्या लोकांनाही त्यांच्या भांडणांबाबत समजले. एके दिवशी नेहा रागाने आपल्या आईकडे निघून गेली. तिकडे गेल्यानंतर तिने आपल्या सासरच्या लोकांना जेलमध्ये पाठवायची तयारी सुरू केली. नेहाचा सर्वात जास्त राग तिचा दीर रमेशवर होता. तिने रमेशवर बलात्काराचा प्रयत्न केल्याचा खटला दाखल केला.

‘पती परिवार कल्याण’ नावाची संस्था चालवणाऱ्या इंदू सुभाष सांगतात, ‘‘लग्नापूर्वी मुलीचे समुपदेशन करणे खूपच गरजेचे असते. पूर्वी एकत्र कुटुंब पद्धती होती. त्यावेळी घरातील मोठया माणसांकडून मुलींना नकळत बरीच चांगली शिकवण मिळत होती. आता घरात फक्त आई असते. नातेवाईक केवळ लग्नाच्या दिवशीच येतात. त्यावेळी ते तिला काहीही समजावून सांगण्याच्या मनस्थितीत नसतात. काही सुशिक्षित कुटुंब मुलांचे लग्नाआधी समुपदेशन करतात, जे अनेकदा परिणामकारक ठरते.’’

लग्नाआधी नवरा-नवरी दोघांचेही पालक आणि भावंडांनी एकमेकांना व्यवस्थित समजून घेतले तर लग्नानंतर होणारी भांडणे थांबवता येतील.

महत्त्वाची असते भाऊ-बहिणींची भूमिका

अशी अनेक उदाहरणे आहेत जिथे भाऊ-बहिणींनी आपली होणारी वहिनी किंवा भाओजींसोबत मैत्रीचे नाते आधीच निर्माण केलेले असते. त्यामुळे आपलेपणा वाढतो आणि लग्नानंतर कोणालाच परकेपणा जाणवत नाही.

ज्योतीचे लग्न राजकुमारसोबत ठरले होते. लग्नाआधीच तिने आपल्या सर्व नातलगांसोबत चांगले संबंध ठेवले होते. त्यामुळे लग्नानंतर घरात असे काही मैत्रीपूर्ण वातावरण निर्माण झाले की, आपले घर सोडून ती नवऱ्याच्या घरी आली आहे, याची तिला कधीच जाणीव झाली नाही. मैत्री असल्याने नणंद आणि दिरासोबत ज्योती हसूनखेळून राहते. ज्योती सांगते की, आमच्यात इतके चांगले नाते आहे की, त्यामुळे मला माझ्या भावंडांची उणीव कधीच जाणवली नाही.

ज्योतीसारखाच काहीसा अनुभव रिताचाही आहे. रिता सरकारी नोकरी करते. त्यामुळे सुरुवातीला कामावर जाणे आणि घरातील कामांचा ताळमेळ साधणे तिच्यासाठी त्रासदायक ठरत होते. मात्र रिताने आपली नणंद आणि दिरासोबत चांगली मैत्री केली. दोघांचे शिक्षण, करियर आणि त्यांच्यासोबत खरेदीला जाणे, अशा सर्व कामांत ती हौसेने पुढाकार घेऊ लागली. त्यामुळे त्यांच्यातील मैत्री घट्ट होत गेली.

रिता सांगते की, नवऱ्याची भावंडे जेव्हा आपल्याच वयाची असतात तेव्हा एकमेकांना समजून घेणे जास्त सोपे होते. समवयस्क लोकांची विचार करण्याची पद्धत सारखीच असते. एकमेकांना समजून घेणे चांगले असते. मला असे वाटते की, भाऊ किंवा बहिणीसाठी जोडीदाराची निवड करताना घरातील इतर लोकांसोबतच नवरा आणि नवरीच्या भावंडांनीही पुढाकार घेणे गरजेचे असते. यामुळे एकमेकांशी जुळवून घेणे सोपे होते.

लग्नाला वैभव नव्हे तर जीवनाचा फंडा बनवा

* डॉ शशी गोयल

भारतीय संस्कृतीत विवाह हा एक विशेष सण मानला जातो, म्हणून तो मोठ्या उत्साहात आणि थाटामाटात पार पाडला जातो. तसे, लग्न म्हणजे 7 नवस आणि 7 फेरे घेऊन आयुष्यभर एकत्र ठेवण्याचा विधी आहे. पण काही मिनिटांत पार पडणाऱ्या या विधींसाठी ऑस्ट्रेलियातून फुलांचे जहाज आले आणि संपूर्ण शहर विजेच्या दिव्यांनी उजळून निघाले किंवा एखादे बनावट महाल उभारले, तर त्यावर एवढा खर्च केला जातो, ज्यासाठी हजारो रुपये खर्च होतील.

पण ही गोष्ट त्या श्रीमंत लोकांच्या लग्नात घडली, ज्यासाठी त्यांना ना कोणाकडून कर्ज घ्यावे लागते, ना कर्ज, घर, जमीन विकावी लागते. होय, या चकाकीचा परिणाम मध्यमवर्गावर नक्कीच होतो, ज्यांना वाटते की संपूर्ण शहर सजले तर मी माझे घरही सजवू शकत नाही का? आणि यासाठी तो केवळ त्याच्या ठेवीच खर्च करत नाही तर कर्जदारही बनतो.

मध्यमवर्गापेक्षा उच्च मध्यमवर्ग अधिक कठीण आहे, ज्याला समाजात आपल्या श्रीमंतीचा झेंडा फडकावावा लागतो. रवींद्रच्या मेजवानीत विदेशी फळे होती, चाटचे 5 स्टॉल होते आणि खायला 10, सुशील कसा मागे राहील. जेव्हा त्याची पार्टी होती तेव्हा त्याने संपूर्ण पंडाल मोठ्या फुग्यांनी सजवले आणि आईस्क्रीम, सिप्स इत्यादीचे 15 स्टॉल ठेवले. मिठाईचे 50 प्रकार होते.

सहसा, प्रत्येक व्यक्ती एका वेळी 300 ग्रॅम किंवा 500 ग्रॅमपेक्षा जास्त खाऊ शकत नाही. भरपूर व्हरायटी असेल तर चव चाखण्यात तो खूप वाया घालवतो आणि शहाणा असेल तर निवडून खातो. यामध्ये सर्वाधिक चांदी केटररची आहे. जितक्या जास्त गोष्टी असतील तितकी त्यांची किंमत जास्त असेल. परंतु कोणतेही वैयक्तिक खाते मर्यादित आहे.

पूर्वी आणि आता यातील फरक

पूर्वी मिरवणूक यायची तेव्हा अनेक दिवस मुक्काम असायचा. मुलीच्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्य हे बाराटींच्या निमित्तानं करत असे. बाराती म्हणून जाणे म्हणजे २-३ दिवसांचा राज्यकारभार. पण तेव्हाचा आणि आताचा फरक असा आहे की आता वऱ्हाडीत फरक नाही. कोणीही काम करू इच्छित नाही किंवा जबाबदारी घेऊ इच्छित नाही. सर्वजण साहेब म्हणून येतात, त्यामुळे केटरर जास्त प्रचलित झाला आहे, जो खूप महाग आहे.

पूर्वी लग्नाचे सर्व विधी घरातील महिलांमध्ये संगीत आणि ढोलकीच्या तालावर होत असत. आजूबाजूच्या व शेजारच्या बहिणी, मावशी, मावशी, ताई आणि स्त्रिया जमल्या की, विविध सुरेल गाण्यांनी विधी करत, त्यामुळे घर उजळून निघत असे. आता आमच्या कुटुंबातील 2 जणांनी आम्हाला मर्यादित केले आहे. आता काकू, ताई वगैरे नाती मर्यादित झाली आहेत त्यामुळे रौनकसाठी किटी पार्ट्या, क्लब वगैरे नाती वरची झाली आहेत. हे नाते आता केवळ दागिने आणि कपड्यांचे प्रदर्शन बनले आहे. आता जुन्या कर्मकांडाचे औचित्य राहिलेले नाही. आता ते विधी नवीन शैलीत किटी पार्टीच्या महिलांना निमंत्रित करून चपखलपणे केले जातात.

आता घरच्या लोकांना ते करण्यामागचे कारण माहित नाही ना संधी पण स्टिरीओटाईप प्रमाणे त्यांना ते करावे लागते. पूर्वी हळद वगैरे लावल्याने त्वचा चमकत असे, पण आता सर्वप्रथम विचारले जाते की कोणत्या पार्लरमध्ये मेकअप केला आहे की कोणता ब्युटीशियन आला आहे? आता सर्वांनाच एखाद्या शुभ दिवशी लग्न करायचे असते, त्यामुळे त्या दिवशी ब्युटी पार्लरमध्ये वधू-वरांची रांग असते.

लग्नाच्या मिरवणुका 12-1 वाजता येत असल्या तरी, वर आणि कुटुंबातील सदस्य पार्लरमधून वधू परत येण्याची वाट पाहत बसतात. बहुतेक निमंत्रित जेवण करून आणि शगुन देऊन निघून जातात. वधू पाहण्यासाठी फार कमी लोक थांबतात. आज प्रत्येक स्त्रीला चांगले कपडे कसे घालायचे, कपडे कसे घालायचे आणि प्रत्येक विधीला वेगवेगळी सजावट कशी करायची हे माहित आहे. याला हजारो रुपयांची उधळपट्टी म्हणणार नाही का?

अनावश्यक ढोंग

गरीब मुलीचे लग्न झाले तर लेडीज म्युझिक बनवण्याचा खर्च तो तयार करणारा उचलतो. हे सर्व ढोंग एक आवश्यक खर्च आहे का? या सगळ्यामुळे मुलगी असणं हे ओझं आहे का? आणि केवळ हुंडा कारणीभूत आहे की सामाजिक अस्वस्थता किंवा मानवी मानसिकता ज्याने लग्नाला व्यवसाय बनवले आहे?

आता अधिक खर्च दाखवा

जुन्या काळी, मुलीची बाजू वराच्या बाजूने आदर म्हणून आणि त्याच्या मुलीच्या वापरासाठी त्याच्या आवडीच्या वस्तू भेटवस्तू देत असे. पण या भेटीला राक्षसी स्वरूप धारण करून हुंडा बनला आहे. हुंड्याने जीवनाशी आणि समाजाशी जोडले गेलेले दिखाऊपणा आणि दिखाऊपणा लग्नात आणखीनच खंड पडणार आहे. दिसण्यात जे खर्च केले जाते ते वाया जाते. प्रत्येक वस्तूला डेकोरेशन करून सादर करणं चांगलं आहे, पण आता वस्तूपेक्षा सजावटीला जास्त किंमत मिळू लागली आहे. पूर्वीच्या कपड्यांना फक्त गोटे आणि कलवाने बांधले जायचे, पण आता त्यांना कलात्मक आकार देऊन वेगवेगळ्या प्रकारच्या ट्रेमध्ये सादर केले जातात.

एक व्यवसाय बनला

कलात्मक विचार असेल तर चांगलंच आहे यात शंका नाही, पण आता यालाही व्यवसायाचं स्वरूप आलं आहे. एकीकडे हुंड्याचे प्रदर्शन पूर्णपणे निषिद्ध असताना, दुसरीकडे सजवलेल्या हुंड्याच्या साड्या आणि दागिने दाखवण्यासाठी लांबलचक जागा मांडण्यात आली आहे. ती सजावट क्षणात उध्वस्त होऊन कोपऱ्यात ढीग पडते तेव्हा खंत वाटते. तेव्हा असे दिसते की तेच मूल्य देय मूल्यामध्ये जोडले असते किंवा स्वतःच जतन केले असते तर ते उपयुक्त ठरले असते. Q100 च्या वस्तूच्या सजावटीवर 100 खर्च करणे कुठे शहाणपणाचे आहे?

विवाह सोहळ्यात वरमालाच्या नावाने भव्य सेट तयार केला जातो. हा एक प्रकारे मुख्य विधी झाला आहे, म्हणून त्यासाठी विशेष तयारी केली जाते. वरमाळा सोहळा हा तमाशा कमी आणि देखावा जास्त.

वराने मान घट्ट केल्याचे बहुतांशी दिसून येते. कदाचित असे करून त्याला आपल्या भावी पत्नीला लुटायचे आहे. मित्र त्याला वर उचलतात, तसेच त्याला व्यंग्य वगैरे करण्यास प्रोत्साहित करतात, ज्यामुळे परिस्थिती केवळ मजेदारच नाही तर कुठेतरी बिघडते. वधू पुष्पहार फेकत आहे किंवा फेकत आहे किंवा तिचे मित्र किंवा भाऊ ते उचलत आहेत किंवा तिच्यासाठी स्टूल आणले जात आहे, ही परिस्थितीदेखील अत्यंत अशोभनीय वाटते.

विजेचा अदभुत लखलखाट आणि टन फुलांनी सजवलेला मोठा पंडाल एवढीच गरज आहे का? देशात विजेचे संकट गडद होत असताना एवढी नासाडी करण्याचे कारण काय? बँडबाजा केवळ ध्वनी प्रदूषणच करत नाहीत तर त्यांच्या तालावर नाचणेदेखील अनेकदा हास्यास्पद दिसते. सोबतच लग्नाच्या मिरवणुकीच्या गोंगाटामुळे थकलेल्या आणि त्या लग्नाशी काहीही संबंध नसलेल्यांसाठी अप्रिय परिस्थिती निर्माण होऊन आजूबाजूच्या मुलांच्या अभ्यासात अडथळा निर्माण होतो.

हे अनावश्यक खर्च नवविवाहित जोडप्याच्या पुढच्या आयुष्याचा लाइफ फंड बनले तर बरे.

धर्म जीवनाला गुलाम बनवतो

* प्रतिनिधी

प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला प्रेम आणि विवाह करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे आणि कोणत्याही बजरंगी, खाप, कोणत्याही सामाजिक किंवा धार्मिक गुंडाला हा अधिकार काढून घेण्याचा अधिकार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालय जरी म्हणत असले, तरी प्रत्यक्षात धार्मिक संस्थांना हा अधिकार आहे. लग्नांमधील मध्यस्थ. सोडणार नाही विवाह हा धर्माच्या लुटीचा नटबोल्ट आहे ज्यावर धर्माचा प्रचार आणि ढोंगीपणा टिकून आहे आणि सर्वोच्च न्यायालय काहीही म्हणो, कोणत्याही धर्माकडून कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही.

जो कोणी धर्माच्या आदेशाविरुद्ध लग्न करेल, त्याला शिक्षा केवळ त्यालाच नाही तर संपूर्ण कुटुंब आणि नातेवाईकांनाही दिली जाईल. या कुटुंबाशी कोणताही संबंध ठेवू नका, असे सर्वांना सांगितले जाईल. कोणताही पंडित, मुल्ला, पाद्री लग्न लावणार नाही. स्मशानभूमीत जागा मिळणार नाही, लोक भाड्याने घरे देणार नाहीत, नोकऱ्या मिळणार नाहीत.

धर्माचा सार्वत्रिक प्रभाव असतो. सातासमुद्रापार राहूनही जेव्हा लोक कुंडली जुळवून लग्न करतात, तेव्हा गोर्‍या-काळ्यांचीही कुंडली काढतात, म्हणजे धर्म, रंग आणि नागरिकत्व वेगळे असूनही कायद्यानुसार लग्न झाले होते, हे सिद्ध होईल. काय करावे? हिंदुत्वाच्या ढोल-ताशांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची कुजबुज हरवली जाईल.

पारंपारिक विवाह चालतात, त्यामुळे पती-पत्नीने लग्न चालवणे आवश्यक असल्याने त्यांना कुंडली, जात, गोत्र, सपिंडा, धर्म या गोष्टींचा काही अर्थ नसतो. विवाह ही हृदयाची व्यावहारिक तडजोड आहे. एकमेकांवर अवलंबून राहणे ही केवळ नैसर्गिक गरज नाही, तर ती सामाजिक सुरक्षिततेसाठीही आवश्यक आहे आणि त्यासाठी कोणत्याही धर्मगुरूच्या आदेशाची गरज नाही. प्रेम असेल, प्रेम असेल, सहमती असेल, आदर असेल तर कोणताही विवाह यशस्वी होतो. आई-वडिलांवर अवलंबित्व व्यक्त करून मुलं कुठलंही बंधन, लग्न अशा गोंदाने जोडतात की, सर्वोच्च न्यायालय, कायद्याची, कुंडलीची गरजच उरत नाही.

कुंडली, जात, गोत्र, सपिंडच्या प्रपंच पंडितांनी जोडले आहे, ते धर्माचे उत्पादन आहे, नैसर्गिक किंवा वैज्ञानिक नाही. विवाह ही अशी वैयक्तिक कृती आहे जी एखाद्या व्यक्तीचे जीवन बदलते आणि धर्म पती-पत्नीला या प्रसंगी समारंभांचे स्वामी न होता मास्टर परमिट देणारे बनून आजीवन गुलाम बनवतो.

लग्नात धर्माचा सहभाग असेल तर त्याला मुलं झाल्यावर बोलावलं जाईल आणि मगच त्याला धर्मात जोडलं जाईल जेणेकरून तो मरेपर्यंत धर्माच्या दुकानदारांसमोर परवानगीसाठी उभा राहील.

पाखंडी माणसाशी लग्न केल्याचा धर्माचा राग असा आहे की एक ग्राहक कमी झाला आहे. अन्य धर्माचे ग्राहकही कमी असल्याने दोन्ही धर्माचे लोक एकत्र येऊन या प्रकाराला विरोध करतात. सामान्यतः, शांतता आणि सुरक्षितता तेव्हाच मिळते जेव्हा जोडीदारांपैकी एकाने धर्मांतर करण्यास तयार होतो.

गोत्र किंवा सपिंड हा भेद विसरून एकाच धर्मात लग्न होत असेल, तर त्या धर्माच्या दुकानदारांना दोघांनाही मारण्याशिवाय पर्याय नाही. शहरांत ते शक्य नाही पण खेड्यापाड्यांत चालणे सोपे आहे, ते शक्य आहे आणि अमलातही येऊ शकते.

सर्वोच्च न्यायालय काहीही म्हणो, जोपर्यंत देशात धर्माच्या दुकानदारांची राजवट आहे आणि आज तेच राज्य करत आहेत, तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानेच नरेंद्र मोदींचे अच्छे दिन आले आहेत, असे आहे.

प्रेमाने सांभाळा नातेसंबंध

* गरिमा पंकज

भारतात घटस्फोटाची प्रकरणे वेगाने वाढत आहेत. १० वर्षांपूर्वी एक हजार लोकांमध्ये एक व्यक्ती घटस्फोट घेत होती, तिथे आता ती संख्या हजारावर १३पेक्षा जास्त झाली आहे. घटस्फोटांसाठी अर्ज पहिल्यापेक्षा दुप्पट संख्येने दाखल होत आहेत. विशेषत: मुंबई, बंगळुरू, कोलकाता, लखनौसारख्या मोठया शहरात हा ट्रेंड जास्त पाहायला मिळत आहे. या शहरांमध्ये केवळ पाच वर्षांत घटस्फोटाचे अर्ज फाइल करण्याच्या प्रकरणांत तिप्पटीने वाढ नोंदविण्यात आली.

२०१४मध्ये घटस्फोटाच्या ११,६६७ केस फाइल करण्यात आल्या. याउलट २०१०मध्ये ही संख्या ५,२४८ होती. अशा प्रकारे २०१४मध्ये लखनौ आणि दिल्लीमध्ये क्रमश: ८,३४७ आणि २,००० केसेस फाइल करण्यात आल्या. याउलट २०१० मध्ये ही संख्या क्रमश: २,३८८ आणि ९०० होती.

घटस्फोटांच्या प्रकरणांची वाढणारी संख्या आणि दाम्पत्यांमध्ये वाढत्या मतभेदाचे कारण काय आहे, नाते का टिकत नाहीत, अशी काय कारणे आहेत, जी नात्यांचे आयुष्य संपवितात?

या संदर्भात अमेरिकेचे मानसशास्त्रज्ञ आणि विवाह तज्ज्ञ जॉन गॉटमॅनने ४० वर्षांचा अभ्यास आणि अनुभवांच्या आधारावर निष्कर्ष काढलाय की मुख्य रूपाने अशी चार कारणे आहेत, ज्यामुळे दाम्पत्यामध्ये संवादहिनतेची स्थिती निर्माण होऊ लागते. या स्थितीच्या चार वर्षांत त्यांचा घटस्फोट होतो.

टीकात्मक वागणे : तसे तर कधी ना कधी सर्वच एकमेकांवर टीका करतात. अर्थात, पतिपत्नीमध्ये ही सामान्य गोष्ट आहे. मात्र समस्या तेव्हा निर्माण होते, जेव्हा टीका करण्याची पद्धत एवढी वाईट असते की समोरच्याच्या मनालाच जखमा होतात. कोणत्याही परिस्थितीत एकजण दुसऱ्याला चुकीचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतो. त्याच्यावर आरोपांवर आरोप केले जातात. अशा वेळी पतिपत्नी एकमेकांपासून एवढे दूर निघून जातात की तिथून परतणे शक्य नसते.

घृणा : जेव्हा आपल्या मनात जोडीदाराबाबत घृणा आणि तिरस्काराच्या भावना निर्माण होऊ लागतात, तेव्हा समजून जा की हे नाते जास्त दिवस टिकणार नाही. घृणा व्यक्त करताना टोमणे मारणे, नक्कल करणे, एकेरी बोलणे यासारख्या अनेक गोष्टी सामील असतात. ज्यामुळे समोरच्याला महत्त्वहिन वाटते. अशा प्रकारचे वागणे नात्याच्या मुळावरच घाव घालते.

स्वत:चा बचाव करणे : जोडीदारावर आरोप करून स्वत:चा बचाव करणारे वागणे नात्याला शेवटाकडे नेते. पतिपत्नीकडून अपेक्षा केली जाते की त्यांनी प्रत्येक परिस्थितीत एकमेकाला साथ द्यावी. मात्र ते एकमेकांच्याच विरोधात उभे राहात असतील, तर त्यांचे नाते कोणीही वाचवू शकत नाही.

संवादहीनता : जेव्हा व्यक्ती आपल्या जोडीदारा प्रति उदासीनता दाखवू लागतो, संवाद संपुष्टात आणतो आणि त्याच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करू लागतो, तेव्हा दोघांमध्ये निर्माण झालेली ही दरी नात्यातील उरलेसुरले आयुष्यही संपवून टाकते.

आणखीही काही कारणे

क्वालिटी टाइम : इन्स्टिट्यूट फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक चेंज, बंगळुरूद्वारे केल्या गेलेल्या रिसर्चनुसार, पतिपत्नीतील दुराव्याचे मुख्य कारण म्हणजे, ड्युअल कॅरिअर कपल (पतिपत्नी दोघेही नोकरदार असणे)ची वाढती संख्या. या अभ्यासामध्ये एक खास गोष्ट समोर आली आहे. ती म्हणजे, ५३ टक्के महिला आपल्या पतीशी भांडतात, कारण त्यांचे पती त्यांना क्वालिटी टाइम देत नाहीत, तसेच ३१.७ टक्के पुरुषांना आपल्या नोकरदार पत्नीविषयी तक्रार असते की त्यांच्याकडे कुटुंबासाठी वेळ नसतो.

सोशल मिडिया : नुकतेच अमेरिकेत केलेल्या एका अभ्यासात आढळून आले की, सोशल मिडियामध्ये जास्त वेळ घालविण्याच्या प्रवृत्ती व घटस्फोटांची टक्केवारी यात परस्पर संबंध आहे.

व्यक्ती जेवढी जास्त सोशल मिडियामध्ये अॅक्टिव्ह असते, तेवढी संसार मोडण्याची भीती जास्त असते.

त्याची मुख्यत: दोन कारणे असतात. पहिले म्हणजे, सोशल मिडियामध्ये जास्त वेळ घालविणारी व्यक्ती आपल्या पत्नीला जास्त वेळ देत नाही. तो संपूर्ण वेळ नवीन मित्र बनविण्यात व लाइक व कमेंट्स मिळविण्यात बिझी असतो. दुसरे म्हणजे, अशा व्यक्तींचे विवाहबाह्य संबंध निर्माण होण्याची शक्यता वाढते. सोशल मिडियावर फ्रेंड रिक्वेस्ट अक्सेप्ट करणे आणि मैत्री पुढे चालू ठेवणे खूप सोपे असते.

धर्माचा नात्यावर होणारा परिणाम

सामान्यपणे नात्यांमध्ये कधी कडू-गोड क्षण येतच राहतात. पण याचा अर्थ हा नव्हे की आपण आपल्या चुकांकडे दुर्लक्ष कराल आणि मग मार्ग काढण्यासाठी बुवा-बाबांकडे धाव घ्याल. बुवा-बाबा पतिपत्नीच्या नात्याला ७ जन्माच्या बंधनात बांधतात. नाते वाचविण्यासाठी ते नेहमी स्त्रीलाच सल्ले देतात की, तिने दबून राहावे, कशालाही उत्तर देऊ नये.

खरे तर अशा धर्मगुरूंची इच्छा असते की व्यक्ती ७ जन्माच्या फेऱ्यात अडकून राहावा आणि गृहक्लेशापासून मुक्ती मिळविण्यासाठी तो वेगवेगळया प्रकारचे धार्मिक यज्ञ व पूजाअर्चनेमध्ये पाण्यासारखा पैसा त्याने खर्च करत राहावा.

स्त्रिया जास्त भावुक असतात. जप-तप व दान-पुण्यावर विश्वास ठेवतात. याचाच फायदा उठवून धर्मगुरू त्यांच्याकडून हे सर्व करवून घेतात, जेणेकरून त्यांना दानाचा फायदा मिळत राहील.

नुकताच एक संसार यासाठी मोडला, कारण गृहक्लेशापासून वाचण्यासाठी एक स्त्री तांत्रिकाकडे गेली.

गेल्या २५ मे ला दिल्लीच्या पालम भागात एका मुलाने आपल्या आईची चाकूने भोसकून निर्घृणपणे हत्या केली. ६३ वर्षांची आई म्हणजेच प्रेमलता आपल्या मुलगा आणि सुनेसोबत राहात होती. प्रत्येक छोटया-मोठया समस्येसाठी ती तांत्रिक आणि ज्योतिषाकडे जात असे. घरात रोज-रोज होणाऱ्या भांडणांच्या कचाटयातून सुटण्यासाठी ती तांत्रिकाकडे गेली आणि मग त्याने सांगितलेले उपाय घरी येऊन आजमावू लागली. हे सर्व पाहून सुनेला वाटले की ती जादूटोणा करतेय. त्यामुळे तिने ही गोष्ट पतीला सांगितली. मग त्या गोष्टीवरून घरात खूप भांडण झाले आणि मुलाने भाजी कापायच्या चाकूने आईवर हल्ला केला.

नाते मजबूत बनवा

नाते जोडणे खूप सोपे असते, पण ते निभावणे खूप कठीण असते. जॉन गॉटमॅनच्या मतानुसार, नाते मजबूत बनविण्यासाठी दाम्पत्यांनी या गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत.

लव्ह मॅपचा फंडा : लव्ह मॅप मानवाच्या मेंदूतील तो भाग आहे, जिथे व्यक्ती आपल्या जोडीदाराशी संबंधित प्रत्येक प्रकारच्या सूचना उदा. त्याच्या समस्या, अपेक्षा, स्वप्नांसह इतर महत्त्वपूर्ण तथ्य आणि भावनांना जमा करून ठेवते. गॉटमॅनच्या मतानुसार, दाम्पत्य लव्ह मॅपचा उपयोग एकमेकांप्रती समंजसपणा, जिव्हाळा आणि प्रेम प्रदर्शित करण्यात करू शकतात.

नेहमी साथ द्या : जीवनसाथीच्या जीवनाशी संबंधित प्रत्येत लहान-मोठया प्रसंगी त्याच्यासोबत उभे राहा. संपूर्ण उत्साह आणि प्रेमाने त्यांच्या प्रत्येक सुखदु:खाचे भागीदार बना.

महत्त्व स्विकारा : कोणत्याही प्रकारचा निर्णय घेताना किंवा कोणतेही महत्त्वपूर्ण काम करताना जोडीदाराला विसरू नका. त्याची परवानगी अवश्य घ्या.

तणाव दूर करा : पतिपत्नीमधील तणाव दीर्घकाळ राहू देऊ नये. जोडीदार आपल्या एखाद्या गोष्टीने दुखावला गेला असेल, तर गोड शब्दांचा लेप जरूर लावा. एकमेकांसोबत सामंजस्याने वागा. तडजोड करायला शिका.

दुरावा वाढू देऊ नका : अनेक वेळा पतिपत्नीमधील विवाद एवढा टोकाला जातो की त्यांचे जवळ येण्याचे सर्व मार्ग खुंटतात. जोडीदारामध्ये एकटेपणाची भावना येते. दोघेही याबाबत एकमेकांशी बोलतात, पण काही सकारात्मक उपाय काढू शकत नाहीत. प्रत्येक भांडणानंतर ते जास्तच तणावात येतात.

गॉटमॅन सांगतात की कधी अशी वेळ येऊ देऊ नका. पतिपत्नीचे भांडण यामुळे विकोपाला जाते, कारण त्यांच्या बोलण्यात माधुर्य, उत्साह आणि जिव्हाळयाची कमतरता असते. त्यांना तडजोड करायची नसते. यामुळेच ते भावनात्मक दृष्टीने एकमेकांपासून दूर निघून जातात. हा दुरावा कितीही वाढो, परंतु दाम्पत्याने हे जरूर जाणून घेतले पाहिजे की भांडणाचे मूळ काय आहे आणि ते कसे दूर करता येईल.

जोडादाराला सुखद अनुभूती द्या : पतिपत्नीने या गोष्टीची काळजी घेतली पाहिजे की त्याच्या जोडीदाराला काय आवडते, तो कोणत्या गोष्टीने खूश होतो. वेळोवेळी जीवनसाथीसोबत घालविलेल्या आनंदांच्या क्षणांना उजाळा द्या. जेणेकरून तेच प्रेम तुम्ही पुन्हा अनुभवाल.

लग्न म्हणजे स्वतःला गमावणे असा नाही

* गरिमा पंकज

लॅन्सेट पब्लिक हेल्थ जर्नलमध्ये प्रकाशित नुकत्याच झालेल्या जागतिक सर्वेक्षणानुसार, २०१६ मध्ये आत्महत्या केलेल्या सर्व महिलांपैकी प्रत्येक तिसरी महिला म्हणजे ३७% भारतीय आहे.

लहान वयात लग्न आणि मुले, घरगुती हिंसाचार, समाजातील दुय्यम दर्जा, करिअरसह कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांचे ओझे, मतभेद, आर्थिक अवलंबित्व यासारख्या कारणांमुळे त्यांना नैराश्य येते. त्यांची बाजू बोलायची असेल तर त्यांना गप्प केले जाते. त्यांच्या अपेक्षांकडे दुर्लक्ष केले जाते.

खरं तर, बहुतेक स्त्रिया एका गोष्टीसाठी संघर्ष करतात किंवा म्हणू शकतात की त्या त्यासाठी तयार नाहीत, तो म्हणजे त्यांच्या स्वतःच्या अपेक्षा आणि त्यांच्याकडून इतरांच्या अपेक्षा यांच्यातील विरोधाभास.

२८ वर्षीय प्रज्ञा सांगतात, “लग्न होण्यापूर्वी माझा प्रियकर वेगळा होता. आमच्या दोघांमध्ये खूप समजूत होती पण लग्नानंतर ती पूर्णपणे बदलली आहे. मला सांगते की मला त्याच्या आई-वडिलांच्या मागे लागावे लागेल. असे वाटते की माझे स्वतःचे अस्तित्व नाही.

खरं तर, लग्नानंतर स्त्रियांनी स्वतःहून आधुनिक पद्धतींकडून पारंपारिक पद्धतींकडे जाण्याची अपेक्षा केली जाते आणि त्यांना या दुहेरी भूमिकेसाठी तयार होण्यासाठी वेळही दिला जात नाही.

अनेक महिलांना लग्नानंतर नोकरी करायची असते पण त्यांनी तसे न करणे अपेक्षित असते. काही वेळा नोकरदार महिलांनी घर सांभाळणे तसेच आपली कमाई घरात देणे अपेक्षित असते.

याशिवाय लहान कुटुंबांमध्ये घरच्या जबाबदाऱ्या वाटणे हाही वादाचा विषय आहे. आर्थिक निर्णय आणि अगदी सामान्य निर्णय घेणे ही अजूनही पुरुषांची मक्तेदारी मानली जाते आणि महिलांना या गोष्टींपासून दूर राहण्यास भाग पाडले जाते.

कुटुंब सुरू करण्यासाठी महिलांना अनेकदा त्यांचे करिअर सोडावे लागते आणि काहीवेळा ते परत येऊ शकत नाहीत. आजच्या काळात महिला केवळ आर्थिक कारणांसाठी काम करत नाहीत, तर त्यांना या माध्यमातून आपले अस्तित्व अनुभवायचे असते. नोकरीमुळे त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण होतो.

वैवाहिक संघर्षाचे सर्वात मोठे मूळ म्हणजे स्त्रियांना त्यांचे मत व्यक्त करण्याचे आणि निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य हवे असते पण लग्नानंतर ते मिळत नाही.

शेरोसे डॉट कॉमशी संबंधित लाइफ कोच मोनिका मजीठिया या संदर्भात काही टिप्स सांगताना सांगतात की, सुरुवात करण्यासाठी, महिलांना लग्नापूर्वी काही महत्त्वाचे संभाषण करण्याचा सल्ला दिला जातो. परंपरांच्या क्षेत्रात, महिला त्यांच्या आकांक्षा आणि स्वप्ने त्यांच्या भावी जीवनसाथीसोबत शेअर करू शकतात. असे करणे म्हणजे इतरांवर कोणतीही मागणी करणे नव्हे, तर स्वतःची ओळख जपणे असा आहे. लग्नाआधी तुमचे करिअर, आकांक्षा आणि लग्नानंतर तुम्ही दोघेही या गोष्टींचा समतोल कसा साधू शकता याविषयी चर्चा करण्याचा प्रयत्न करा.

तुम्ही समता तेव्हाच व्यक्त करू शकता जेव्हा तुम्हाला स्वतःसारखे वाटते. गुंतवणूक, बचत, विमा यासारख्या आर्थिक बाबींबद्दल स्वतःला शिक्षित करा. वैवाहिक जीवनातील बहुतेक वाद हे आर्थिक समस्यांमुळे होतात, त्यामुळे ते सोडवा किंवा समतोल साधा. तुमचा पगार पूर्णपणे कुटुंबातील सदस्यांच्या हाती देऊ नका, परंतु काही गुंतवणूक ठेवा जी वाईट काळात उपयोगी पडतील.

करिअरचे नियोजन करा. अनेकदा लग्नानंतर कुटुंब सुरू करून आई होण्यासाठी महिलांवर अप्रत्यक्ष दबाव असतो. त्यांची प्रमोशन होणार असली तरी पती आणि घरच्यांचा त्यांच्यावर कुटुंब सुरू करण्यासाठी दबाव टाकला जातो. पण याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही तुमचे करिअर विसरून जावे.

कुटुंब सुरू करण्यासाठी तुम्हाला विश्रांतीची आवश्यकता असेल म्हणून तुमच्या करिअर ब्रेकची योजना करा आणि त्यानुसार कामावर परत या. स्वतःसाठी एक दिनचर्या तयार करा जिथे तुम्ही स्वतःसाठीही वेळ काढू शकता. व्यायाम करा, नवीन कौशल्ये विकसित करा आणि आपल्या छंदांचा पाठपुरावा करा.

नवीन जबाबदाऱ्या स्वीकारण्याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही स्वतःकडे दुर्लक्ष करा आणि या बाबतीत तुम्हाला दोषी वाटण्याची गरज नाही. जर तुम्ही आनंदी असाल तर तुम्ही तुमच्या कुटुंबालाही आनंदी ठेवू शकाल.

प्रेम किंवा लग्न म्हणजे स्वतःला गमावणे म्हणजे स्वाभिमान आणि प्रतिष्ठा गमावणे असा नाही. लक्षात ठेवा जर तुम्ही स्वतःवर प्रेम करत नसाल तर तुम्ही इतर कोणावरही प्रेम करू शकत नाही. विवाहाच्या बंधनात राहून, नेहमी “नम्र व्हा, इतरांचा आदर करा, परंतु नेहमी आपल्या दृष्टिकोनावर ठाम रहा.”

आनंदी नात्यांचा वारसा

* मदन कोथुनिया

पतिपत्नी यांचे आपसातील संबंध सुरळीत असणे हे फक्त दांपत्य जीवनासाठीच नाही तर आदर्श कुटुंबासाठीही गरजेचे आहे. इथूनच मुले शिकतात मधुर वाणी, समतोल वर्तन आणि ताळमेळ, ज्यामुळे त्यांचेही वैवाहिक जीवन आश्चर्याने व्यापते. तुम्ही दिला आहे का मुलांना हा वारसा?

तुम्ही एक गृहिणी आहात का आणि गोंडस मुलांची आईसुद्धा? मग तर आपल्या मुलांचे भविष्य उज्ज्वल व्हावे असे नक्कीच तुम्हाला वाटत असेल. पण याची योग्य पद्धत काय हे माहीत आहे का तुम्हाला? मुलांचे भावी आयुष्य सुखी असावे. यासाठी आईवडिलांचे नाते आपसात प्रेमपूर्ण असणे अत्यंत आवश्यक आहे.

तुम्हा उभयतांमध्ये जेवढे प्रेम, सन्मान असेल, मुलंही त्यांच्या वैवाहिक आयुष्य तितक्याच आनंदाने जगतील. शेवटी प्रत्येक गोष्ट जे तुमच्याकडूनच शिकणार आहेत. चला तर मग, या दांपत्य जीवनात गोडवा आणण्यासाठी जाणून घ्या काही बाबी :

लग्नाला प्राधान्य द्या

नेहमी लक्षात ठेवा की लग्नाला महत्त्व देणे गरजेचे आहे. थोडीशी चूकही महागात पडू शकते. लहान लहान बाबींमध्ये एकमेकांची बाजू घ्या, प्रेम दर्शवा. जेव्हा पती ऑफिसला जायला निघतील, तेव्हा दृष्टीआड होईपर्यंत त्यांना पाहात राहा. पतिनेही विनाकारण कधीतरी पत्नीला भेटवस्तू आणावी. यामधून मुलांना शिकायला मिळेल की पतिपत्नी एकमेकांसाठीच बनलेले असतात.

काही क्षण असावेत खाजगी

मुले झाली म्हणजे असे नाही की, तुमचे खाजगी आयुष्य संपुष्टात आले. सायंकाळी पती जेव्हा घरी परततात, तेव्हा मुलांसोबत वेळ घालवल्यानंतर १०-१५ मिनिटे खाजगी बोलण्यासाठी ठेवावीत. मुलांनाही स्पष्ट सांगावे की ही वेळ मम्मीपप्पांसाठी राखीव आहे. यावेळी तुम्ही दोघांनी सोबत राहा व मुलांना त्यांच्या कामात व्यग्र राहू द्या. १०-१५ मिनिटे केवळ आपल्याविषयी बोला.

दोघांनीही बाहेर जावे

पतिपत्नींनी एकत्र वेळ व्यतित करणे त्यांना नवी उर्जा मिळवून देते. मुले झाल्याने जबाबदाऱ्यांनी वेढून जाऊन हा आनंद गमावू नका. मुलांना घरी ठेवून तुम्ही बाहेरही फिरायला जावे. मुले जर लहान असतील तर तुम्ही शेजाऱ्यांची किंवा नातेवाईकांची मदत घ्यावी.

जर खूप खर्च होतो असे वाटत असेल तर कॉफी किंवा स्नॅक्स किंवा मग आवडत्या पुस्तकाच्या दुकानात जावे. जर आठवड्यात शक्य नसेल तर महिन्यातून एकदा तरी मुलांना घरी सोडून एखाद्या रात्री बाहेर पडा. यामुळे नक्कीच वैवाहिक आयुष्यात गोडवा येईल.

टीव्हीशी नाते तोडा

जर संध्याकाळ होताच तुम्हाला टिव्हीला चिकटायची सवय असेल तर तुमचे रूटीन बदला. ही सवय तुमचे दांपत्य जीवन नीरस बनवून टाकेल. टिव्ही पाहण्याऐवजी तुम्ही दुसरा एखादा छंद जोपासा आणि पुस्तकांवर वगैरे चर्चा करा. मुलांनाही हीच सवय लावा की रात्री जेवणानंतर मम्मीपापा थोडे फिरून येतात.

प्रत्येक क्षण आठवणीत ठेवा

प्रत्येक दिवस सोबत घालवणे तर पतिपत्नीला शक्य होत नाही. पण दिवसभरातील ही दरी नष्ट करण्यासाठी काही प्रयत्न तर नक्की करता येतील. जर पतिच्या ऑफिसमध्ये काही महत्त्वाचा प्रोजेक्ट सुरू असेल तर संधी मिळताच फोनवर खुशाली विचारा. पतिनेही दिवसातून एकदा फोन करून पत्नीची जरूर चौकशी करावी.

जे वाटते ते दाखवून द्या

थोडा विचार करा की तुमच्या जोडीदारामध्ये कोणत्या बाबी इतरांहून वेगळ्या आहेत. त्यांची कुठली वैशिष्ट्य तुमचे मन जिंकतात आणि घर आनंदी राखतात. आता वेळ न दवडता यादी तयार करा आणि जोडीदाराचे यासाठी आभार मानायला विसरू नका. मुलांसमोर त्यांच्या चांगल्या बाबींचा उल्लेख करायलाही विसरू नका.

खेळाखेळामध्ये प्रेम वाढवा

खेळ मुलांचा असो की मोठ्यांचा, तो चमत्कार साधतो. एक चांगला खेळ क्षणांतच नात्यांना गहिरे करतो. मग तुम्ही एकमेकांसाठी एखाद्या चांगल्या खेळाची निवड करावी. तुम्ही दोघांनीच खेळावे किंवा मुलांनाही सहभागी करून घ्यावे. अशाच छोटयामोठ्या क्लृरत्या कुटुंबात आपलेपणा वाढवतील.

नाविन्य टिकवावे

प्रत्येक जुन्या वस्तूमध्ये शिळेपणा जाणवतो. पण तुमच्या प्रेमाची अशी अवस्था आवडेल तुम्हाला? नाही ना? मग लहानमोठ्या खोड्या सुरू ठेवाव्यात. त्या ठिकाणी फिरायला जावे, जिथून तुमच्या वैवाहिक जीवनाची सुरूवात झाली होती. त्या बागेत किंवा रेस्टॉरंटमध्ये काही तास घालवल्याने तुमच्या गोड आठवणींना उजाळा मिळेल आणि तुमच्या आयुष्यात गोडवा निर्माण होईल.

पुन्हा एकदा

लग्नाला ५-१० वर्ष झाली, तरी काय? पुन्हा एकदा निघा दुसऱ्या मधुचंद्रासाठी. मुलांना आजीआजोबांकडे सोपवा आणि विसरून जा सर्व जबाबदाऱ्या. जर काही दिवसांचा वेळ नाहीच काढू शकलात तर कमीत कमी विंकेडला तरी घराबाहेर राहा. एकाच शहरात थांबा हवे तर, पण रात्र बाहेरच व्यतित करा आणि लक्षात ठेवा की तिथे घरातील बाबींचा उल्लेखही होता कामा नये.

आपली स्वप्नं वाटून घ्या

वर्षातून एकदा तुम्ही पतिपत्नीने घरातून बाहेर पडून आपल्या स्वप्न आणि ध्येयाविषयी जरूर चर्चा करावी. एखादा दिवस ठरवावा. उदा, नवे वर्ष किंवा लग्नाचा वाढदिवस. दरवर्षी या दिवशी डिनरला बाहेर जावे आणि आढावा घ्यावा की तुम्ही काय मिळवले, काय गमावले अन् काय मिळवायचे आहे? तुमच्या भविष्याची सोनेरी स्वप्नं विणा आणि सोबतच आपल्या ध्येयाकडे वाटचाल करा. तुमची मुले, तुमच्या या जीवनाकडे पाहण्याच्या दृष्टीकोनातून आपले भविष्य कसे घडवायचे ते शिकतील.

जे प्रेमाने व्यतित कराल तेच आयुष्य आहे, या विश्वासासह, आपल्या मुलांसाठी आदर्श बना आणि आयुष्य आनंदाने जगा.

का लग्न सोपे पण तोडणे कठीण आहे

* प्रतिनिधी

हिंदू विवाह कायद्यानुसार लग्न करणे खूप सोपे आहे परंतु तोडणे फार कठीण आहे. देशातील न्यायालये अशा प्रकरणांनी भरलेली आहेत ज्यात पती-पत्नी वर्षानुवर्षे घटस्फोटाची वाट पाहत आहेत. होय, हे आवश्यक आहे की या प्रकरणांमध्ये एका व्यक्तीला घटस्फोटाचा आदेश हवा असतो आणि दुसरा त्यास विरोध करतो.

अडचण अशी आहे की कौटुंबिक न्यायालयातून 5-7 वर्षांनी तलाकनामा आला तरी दोघांपैकी एकजण न्यायालयात दाद मागण्यासाठी पोहोचतो. अनेक प्रकरणे 10-15 वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचतात, जे नंतर कायद्याचा अर्थ लावतात.

ही खेदजनक बाब आहे. घटस्फोटाचा कायदा खरोखरच साधा आणि सोपा असावा. जेव्हा पती-पत्नी एकत्र राहू इच्छित नाहीत, तेव्हा देशातील कोणतीही शक्ती त्यांना एकत्र राहण्यास भाग पाडू शकत नाही. पती पत्नीचे नाते जबरदस्तीचे नसते. 1956 पूर्वी हिंदू विवाह कायदा नसतानाही स्त्रिया त्यांच्या माहेरी जात असत आणि पती एकाला घटस्फोट न देता दुसरे लग्न करायचे.

1956 च्या सुधारणा महिलांसाठी आपत्ती ठरल्या आहेत, कारण आता मध्यस्थ न्यायालय घर जोडण्याऐवजी आयुष्यातील तुटलेली भांडी जतन करण्यास आणि वर्षानुवर्षे ठेवण्यास भाग पाडते.

अगदी अलीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाला 2011 मध्ये घटस्फोट आणि 2018 मध्ये 7 वर्षांनंतर दुसऱ्या लग्नाच्या वैधतेचा निर्णय घ्यावा लागला. पूर्वीच्या घटस्फोटाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने नवीन पती-पत्नींमध्ये त्यांचे दुसरे लग्न कायदेशीर आहे की नाही यावर वाद होऊ लागला.

प्रश्न या प्रकरणाचा नाही. घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये एक व्यक्ती दुसऱ्याला वर्षानुवर्षे बांधून ठेवेल, असा कायदा असावा का, हा प्रश्न आहे. प्रकरण न्यायालयात गेल्यावर घटस्फोट पूर्ण मंजूर झाला पाहिजे आणि घटस्फोट मंजूर झाल्यास अपील करण्यास वाव नसावा. अपील केवळ मुलांच्या ताब्यासाठी आणि खर्चासाठी असावे.

पती-पत्नीला स्वतःचे निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार असला पाहिजे आणि ज्याप्रमाणे ते लग्नाआधी मनमर्जीसोबतच्या मित्रासारखे संबंध बनवू शकतात आणि तोडू शकतात, त्याचप्रमाणे लग्नानंतर कायदेशीर शिक्का मारून ते संबंध तोडू शकतात, हा अधिकार त्यांना असला पाहिजे. यामध्ये वकिलांना स्थान नाही.

घटस्फोट मागितल्यास तो मिळावा. ही प्रक्रिया कायद्यातच असली पाहिजे आणि कोर्टांनी केसांची कातडी काढण्यापासून परावृत्त केले पाहिजे.

होय, जर तुम्ही खर्चाच्या बाबतीत कमाई करत असाल तर घटस्फोट जड जाऊ शकतो, याला वाव आहे. भारतीय दंड संहितेचे कलम ४९७ रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाने ज्याप्रमाणे महिलांना मुक्त केले आहे, तसेच घटस्फोटाच्या बाबतीतही व्हायला हवे.

अनलिमिटेड कहानियां-आर्टिकल पढ़ने के लिएसब्सक्राइब करें