५ गोष्टी नाकारतात प्रपोजल

* पारुल भटनागर

जेव्हा प्रपोज करण्यात नेहमीच अपयश येते तेव्हा हृदय तुटते. आपल्यात काय कमी आहे की ज्यामुळे आपले प्रेम अधुरे राहिले, हे समजेनासे होते. अशा परिस्थितीत, तुम्हाला नकार का मिळाला हे जाणून घेणे तुमच्यासाठी खूप महत्वाचे असते. चला, या संदर्भात जाणून घेऊया…

अॅटिट्यूड असलेले प्रपोजल

भलेही तुम्ही तुमच्या क्रशला प्रपोज केले असेल, पण जर प्रपोज करताना तुम्ही अॅटिट्यूड, तुमचा अहंकार दाखवला तर सतत तुम्हाला नकारच मिळेल, कारण तुम्ही कितीही सुंदर दिसत असला तरी तुम्ही ज्याला प्रपोज कराल त्याला हे अजिबात आवडणार नाही की, ज्याच्याशी तो संबंध जोडणार आहे त्याच्यामध्ये अॅटिट्यूड आहे.

टीप : तुम्ही प्रपोज करायला जाल तेव्हा तुमच्यात रुबाब किंवा अॅटिट्यूड नसावा तर तुमची प्रपोज करण्याची पद्धत प्रेमळ आणि आकर्षक हवी.

दिसायला सुंदर नसणे

असे होऊ शकते की, जेव्हा तुम्ही तुमच्या क्रशला प्रपोज करता तेव्हा तुम्हाला सतत नकारच ऐकायला मिळत असेल, कारण तुम्ही प्रपोज करायला जात असाल, पण स्वत:च्या दिसण्याकडे अजिबात लक्ष देत नसाल. त्यामुळेच तुम्हाला तुमच्या क्रशकडून नकारच ऐकायला मिळेल, कारण कोणत्याही मुलीची इच्छा नसते की, तिचा जोडीदार दिसायला चांगला नसावा.

टीप : तुम्हाला जरी टापटीप राहायची आवड नसली तरी तुम्ही जेव्हा तुमच्या क्रशला प्रपोज करणार असाल तेव्हा टापटीप राहा जेणेकरून तुम्ही तिच्या पहिल्याच नजरेत भराल आणि ती तुमचे प्रपोजल नाकारू शकणार नाही. सुंदर, देखणा मुलगा प्रत्येक मुलीला हवा असतो.

खाणाखुणा करून प्रपोज करणे

काही मुलांना सवय असते की, ते आधी खाणाखुणा किंवा इशारे करून आपल्या भावना आपल्या आवडीच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतात. मुली मात्र अशा मुलांपासून दूर राहण्यातच शहाणपणा मानतात, कारण अशा मुलांची नियत मुलींना योग्य वाटत नाही. आता जो अशा हरकती करतो, तो किती खालच्या थराला जाईल हे सांगता येत नाही, असे त्यांना वाटते. त्यामुळेच त्याने प्रपोज करताच ती त्याला स्पष्टपणे नकार देते.

टीप : ज्याच्यावर तुमचा क्रश आहे आणि तुम्ही त्याला प्रपोज करायचा विचार करत असाल तर विशेष काळजी घ्या. तुम्ही त्याला गुपचूप जरी पाहिले तरी त्याला इशारे किंवा खाणाखुणा करू नका. तुम्ही प्रपोज कराल तेव्हा तुमच्या डोळयात विचित्र खोडकरपणा नव्हे तर प्रेम दिसले पाहिजे.

दिखाऊपणा करून प्रपोज करणे

जर तुम्ही तुमच्या क्रशला प्रपोज करणार असाल आणि तुमच्या पैशांचे स्टेटस दाखवून किंवा पैशांचा मोठेपणा दाखवून प्रपोज करणार असाल तर विश्वास ठेवा, तुम्हाला कधीच होकार ऐकायला मिळणार नाही, कारण जो सुरुवातीला असा मोठेपणा दाखवतो तो पैशांच्या जोरावर  समोरच्याचा अपमानही करू शकतो, या विचाराने ती मुलगी तुम्ही दिसायला सुंदर असूनही तुम्हाला नकार देणेच शहाणपणाचे समजेल.

टीप : प्रपोज करायला जाताना हे लक्षात ठेवा की, तुमच्या व्यक्तिमत्त्वात आणि प्रपोज करण्याच्या पद्धतीत पैशांचा कोणताही दिखावा नसावा.

अतिहुशारी दाखवणे

काही मुलांना सवय असते की, ते मुलींसमोर स्वत:ला आवश्यकतेपेक्षा जास्त हुशार दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे जेव्हा ते प्रपोज करतात तेव्हा त्यांच्यातील ही अतिहुशारी नकाराच्या रूपात समोर येते, कारण कोणत्याही मुलीला अतिहुशार मुलगा आवडत नाही. ते मात्र हा विचार करत राहातात की, प्रपोज करायला आपण स्वत:हून पुढाकार घेऊनही त्या मुलीने आपल्याला का नाकारले?

टीप : अतिहुशारी बाजूला ठेवा आणि शांतपणे अशा प्रकारे प्रपोज करा की, तुमचा क्रश तुम्हाला होकार दिल्याशिवाय राहू शकणार नाही.

अनलिमिटेड कहानियां-आर्टिकल पढ़ने के लिएसब्सक्राइब करें